Förskola och pedagogisk omsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I förskolan arbetar man med barn i åldern 1-5 år och här förenas omsorg och pedagogik. Förskolan utgör det första utbildningssteget och har sedan 1998 en egen läroplan. Pedagogisk omsorg vänder sig också till barn i åldern 1-5 år och här är det dagbarnvårdare som ansvarar för barnen. Oftast bedrivs verksamheten i dagbarnvårdarens hem.