Bostadsanpassning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka bidrag?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.
 • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har ett tillfälligt funktionshinder.
Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.

Detta kan du få bidrag för

Du kan få bidrag för dessa anpassningar:

 • ta bort tröskel
 • ordna en duschplats
 • olika anpassningar i köket
 • montering av en ramp

Detta får du inte bidrag för

Om du flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bidrag för att göra anpassningar begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till de funktionshinder du har.

Du kan inte få bidrag för detta:

 • normalt underhåll eller reparationer
 • tekniska brister, till exempel fukt- eller mögelskador
 • anpassning som är en del i en större upprustning av bostaden
 • lösa inventarier
 • till hjälpmedel

Lov från fastighetsägaren

Fastighetsägaren måste alltid godkänna att anpassningen utförs i din bostad. Skriftlig ägarmedgivanden krävs alltid.

Hjälp med att beställa

Handläggare för bostadsanpassningsbidraget kan hjälpa till att beställa anpassningen som du fått bidrag för. Då behöver du ge handläggare en fullmakt. Blankett för fullmakt hittar du till höger på sidan.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

Ansökningsblankett tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bostadsanpassningen.
Detta ska ansökan innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Intyg om funktionshinder
 • Fullmakt