FAQ om lägenheter i modulhus i kvarteret Tömmen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

FAQ om lägenheter i modulhus i kvarteret Tömmen

Här hittar du vanliga frågor och svar om lägenheterna i kvarteret Tömmen.

Vem kan få hyreskontrakt för en lägenhet i modulhusen?

Alla människor kommer att kunna ställa sig i kö. 5o procent av de 52 lägenheterna kan sökas av alla. Resterande lägenheter är reserverade för människor som nyligen fått svenskt medborgarskap och blivit anvisade till Lidköping enligt en ny lag. I år innebär det bostäder till 109. människor.

Finns det en separat bostadskö?

Ja, men det är samma kö för alla.

Var söker jag lägenhet i modulbostäderna?

Från och med 14 oktober kan du ställa dig i kö via vår e-tjänst eller kontakta Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Hur många lägenheter blir det?

52 lägenheter. Det blir 20 ettor, 12 tvåor och 20 treor.

 

 

 

Hur söker man lägenhet om man är nyanländ?

Alla kan söka lägenheter men att hälften är avsedda till nyanlända utifrån den nya lagstiftningen. Dessa köplaster administreras av Social & Arbetsmarknad Social Välfärd.

Vilken standard är det på lägenheterna i modulbostäderna?

Lägenheterna håller samma standard som permanenta bostäder.

Inflyttning

Inflyttning sker från och med januari 2017.

Vilka material kommer det att vara på golv och väggar?

Plastmatta, golv samt vägg i WC. Vägg i övrigt är målad väv. (Vit)

Vad ingår i hyran?

Vatten ingår men inte Hushållsel.

Vem äger och sköter modulbostäderna?

AB Bostäder äger modulhusen. Lidköping kommun hyr samtliga lägenheter som hyrs ut till hyresgästerna i andra hand.

Kommer det finnas uttag för tvättmaskin?

Det finns inte utrymme för tvättmaskin i lägenheterna. Det finns istället en gemensam tvättstuga.

Vilken skola kommer barnen i det nya området att gå i?

Vilken skola eleven börjar beror på föräldrarnas val av skola och tillgången till lediga platser på den valda skolan. Eleven har rätt att gå i någon av de skolor som ligger i närheten till hemmet.

Vilka människor får vistas på en skolgård?

Skolan och skolgården är ingen allmän plats, bara personer som har ett giltigt ärende till skolan har rätt att vistas i skolan och på skolgården.

Skulle det inte byggas en gymnastikhall på området?

Det finns inga beslut om att bygga en gymnastikhall på området.

Säkerheten i området?

Lägenheterna i modulhusen är som vilket bostadsområde som helst. Det är inget boende som någon har ett speciellt ansvar för. Vi arbetar på samma sätt som i övriga bostadsområden: med förebyggandeinsatser och genom dialog med exempelvis fastighetsägare, polis och räddningstjänst.

Varför köper ni modulhus ifrån Estland och inte ifrån Sverige?

AB Bostäder la ut en förfrågan på att bygga dessa modulhus på en offentlig upphandlingssajt. Stort intresse, men få inlämnade anbud (1 st).

Upphandlingen gick vidare i en direktförhandling med ett Estländskt bolag som lyckats uppfylla våra krav.

Kommer det att byggas en ny väg in till området?

Nej, den är efter informationsmöte den 31/5 borttagen, då vi i stället drar nytta av befintlig parkering och då inte leder trafiken in i området med undantag för av- och påstigning.

Kommer det att byggas ett bullerstaket?

Nej, utförda beräkningar visar på att inget staket krävs, varken för buller eller farligt gods.

Kommer skatten att höjas i och med att kommunen får mer utgifter?

När befolkningen ökar får kommunen både högre utgifter, men också högre inkomster. Befolkningstillväxten bidrar på olika sätt till utvecklingen i kommunen. Att bygga och förvalta lägenheter innebär kostnader men de finansieras i huvudsak genom hyror. Om skatten höjs, sänks eller blir oförändrad är ett politiskt beslut som baseras på kommunens sammantagna verksamhet och inte vilar på en enskild liten del av verksamheten. Det är oftast kommuner som har en omvänd befolkningsutveckling (en minskande) som tvingas höja skatten.

Kommer Social & Arbetsmarknad att placera människor med olika missbruksproblem i området?

Alla människor kommer att kunna ställa sig i kö och bo i området.

Påverkas modulbostäderna av Migrationsverkets beslut om uppsägning av avtal för modulbostäder för asylsökande runtom i Sverige?

Nej, lägenheterna i Tömmen är till för alla. Lidköpings kommun har inte haft något avtal med Migrationsverket om modulhus för asylsökande.

Varför tidsbegränsat bygglov?

Bygglovet är tidsbegränsat eftersom det är en akut åtgärd som inte följer detaljplanens bestämmelser. Tanken var från början att marken ska användas för allmänna ändamål som är till nytta för alla medborgare i Lidköping. Det blir nu en privatisering av bostäder och det kan man acceptera under en begränsad tid. Plan- och bygglagen ger denna möjlighet att göra något i strid mot detaljplan om man återställer detta efter högst 15 år. Det är därför som bygglovet är tidsbegränsat.

Alla människor kommer att kunna ställa sig i kö. 5o procent av de 52 lägenheterna kan sökas av alla. Resterande lägenheter är reserverade för människor som nyligen fått svenskt medborgarskap och blivit anvisade till Lidköping enligt en ny lag. I år innebär det bostäder till 109. människor.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan