Visionen om en sjönära stadsdel förverkligas steg för steg

Framnäs strandpark som nu blivit verklighet i Lidköping är en del av en större vision för både området och staden. Lidköping är en viktig del av Skaraborgsregionen som nu växer snabbt, bland annat med nya etableringar inom det gröna näringslivet. Och precis som andra städer i regionen behöver Lidköping stärka sin attraktivitet och utveckla platsen på olika sätt för att locka fler invånare, företag och besökare just hit.

Framnäs strandpark

Mer av Lidköping

Lidköping är i mångt och mycket redan en attraktiv stad och därför är målet inte att förändra staden till något annat, utan snarare att få ännu mer utav Lidköping genom att bevara, förädla och utveckla staden på olika sätt.

För att få fler inflyttare och ny kompetens till näringslivet behövs mark att bygga bostäder på. Historiskt sett har Lidköping fått växa genom att upplåta skog och åkermark för etablering av nya områden, men framåt ska staden i stället växa i befintliga stadsdelar. Genom att förtäta och nyttja de områden som redan har utbyggd infrastruktur, men som är lågt utnyttjade, bevarar man obebyggd mark som är en värdefull resurs.

I kommunens stadsutvecklingsplan finns tre huvudstrategier för hur Lidköping ska utvecklas hållbart. De handlar om rätt sak på rätt plats, livfullt samt sammankopplad och nära. Dessa har också varit ledstjärnor i skapandet av Framnäs strandpark som nu gått från vision till verklighet.

Det perfekta strandläget

Lidköping har haft ett outnyttjat vattenläge där mycket av kustlinjen består av industrimark. Det har länge funnits både politiska ambitioner och önskningar från invånarna att tydligare koppla ihop staden med Vänern, och i Framnäsområdet fanns en möjlighet att göra just det. Maria Nordqvist är planstrateg och har varit delaktig i stadsutvecklingsplanen som arbetats fram för Lidköping. Hon berättar om hur hela Framnäsområdet på sikt ska bli en attraktiv och levande stadsdel:

  • Målet är att skapa en attraktiv plats och nyckeln till det är att befolka den med människor. I Framnäsområdet planeras därför för trygga stråk med både verksamheter och besöksanledningar så att människor vill vistas och röra sig där. Med den nybyggda porslinspromenaden genom Rörstrandsområdet skapas även en koppling från stadskärnan till Vänern som på sikt kan byggas vidare mot strandparken.

Plan för sjönära bostäder

Framnäs strandpark är den första etappen i en större vision för området. Den långsiktiga ambitionen är att bygga en hel stadsdel där även sjönära bostäder i olika upplåtelseformer finns med i bilden. Planarkitekt Erik Hallberg har samordnat arbetet med planen för Framnäs bostadsetapp 1 och betonar att det är en lång process där mycket ska gå i lås innan det blir verklighet.

  • Bostadsprojektet för Framnäs har precis varit ute på samråd, vilket är den första fasen i detaljplaneläggningen. Det innebär att vi tittat på om det är möjligt att göra detta på ett hållbart sätt. Det är många faktorer att ta hänsyn till såsom strandskydd, säkerhet kopplat till Vänerns stigande vatten, upplåtelse av mark och så vidare. Vi hoppas förstås att allt faller på plats och att vi kan påbörja byggnationerna inom några år. Det som finns i planen just nu är blandade bostadstyper såsom hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i stadsradhus, där en stor del kommer att ha sjöutsikt.

En levande stadsdel för alla, året om

Erik betonar att målet inte är att bara bygga bostäder utan att skapa en hel stadsdel med värden som alla kan ta del av oavsett var man bor. För att skapa det är det viktigt att locka människor med olika slags liv, allt ifrån unga, par och barnfamiljer till äldre. Det är brokigheten som ger stadsdelen liv. Genom att utveckla grönområden, ta bort inhägnader och fylla Framnäs med verksamheter, service samt stråk där det blir lätt att cykla och gå, vill man skapa ett livfullt område för alla, året om. Även möjligheten till ett nytt badhus i Framnäsområdet är under utredning, och skulle det bli verklighet så blir det ytterligare en besöksanledning för många olika målgrupper.

  • Framnäsområdet har alla kvaliteter man letar efter i större stadsomvandlingsprojekt, förklarar Erik. Bara ett stenkast från järnvägsstationen finns ett sjönära område och en nybyggd strandpromenad. I närheten finns Vänermuseet, mataffär, idrottsplats och skatepark. Framnäs har den idealiska kompotten för ett schysst stadsliv där man har allt man kan önska sig.

Framnäs strandpark är den första etappen som färdigställs och förhoppningen är att satsningen ska bli en katalysator för att utveckla både området och Lidköping vidare med fler bostäder, god offentlig service och ett större utbud.

Läs mer om de olika projekten i Framnäs h¨är

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se