Landsbygdsrådet i Tun

Friluftsliv

Information från kommunen

Anna Gunnarsson utvecklingsledare på Kultur- och fritidsförvaltningen inledde med att presentera och bjuda in till dialog kring det kommande friluftsprogrammet.

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

Sveriges friluftsmål är:

Tillgänglig natur för alla, skyddade områden som resurs för friluftslivet, starkt engagemang och samverkan, allemansrätten, tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, ett rikt friluftsliv i skolan, friluftsliv för god folkhälsa, god kunskap om friluftsliv.

Lidköpingsbornas vanor

70% motionerar t ex promenader, joggar, cyklar, stavgång, motionssim - på egen hand varje vecka.

30% utövar natur- och friluftsliv, t ex vandrar, paddlar, tittar på fåglar, campar varje vecka

50% gör detta varje månad.

Varför har kommunen nu dragit igång arbetet med kommunal friluftslivsplanering? Jo för att säkra tillgång, tillgänglighet och kvalitet och att skapa en politisk viljeinriktning för friluftslivet för fortsatt utveckling, men även för att ha underlag i kommunal planering.

Kontakt för frågor och synpunkter

Anna.gunnarsson@lidkoping.se

Övriga frågor

Vattendepå sökes vid affären. Västgöta leden går förbi här i Tun. Frågan tas med för att vidare utredas.

Naturreservat N kedum. Torpa gammelskog. Hur är tillgängligheten. Hur tar man sig dit. Det fanns en anslagstavla men är borttagen. Svårt att få markägaren att upplåta mark för parkering. Kommunen äger skogen men inte parkeringen.

Tennisplanen kommer att läggas om i år och även lekplats renoveras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se