Järpås 7 november 2023

Landsbygdsrådet är ett forum där vi träffas och utbyter information idéer och strategier för en positiv landsbygdsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden

Dialog om översvämningarna i Järpås, Lidköpings miljö och Teknik AB, med Henrik Larsson

Varför blev det som det blev?

 • Rören och ledningarna är inte konstruerade för den mängden av regn och skyfall.

Vad händer härnäst?

 • Insatserna som ska göras är att besöka fastigheterna, inventera, sanera och/eller byta ut ledningarna.
 • Ytterområdena är prioriterade, och mest effektiva att börja med. Samtidigt spolas och rensas ledningarna i hela kommunen.
 • Mer satsningar behövs för en bättre dialog och kommunikation mellan fastighetsägarna, kommunen och politikerna, samt övriga.

Vad är tidsplanen?

 • Insatserna börjar före eller kort efter jul

Frågan om självrisker och försäkringsbolag lyfts.

 • Det behövs ett tydligare klargörande kring vilka frågor medborgarna bör rikta till kommunen, och vilka punkter som faller inom ramen av försäkringsbolagets ansvarsområde.

Ledningen och brunnarna på Långgatan blir översvämmade när det regnar mycket Frågan undersöks vidare.

Här kan man felanmäla och prenumerera på driftsinforamtion via sms:

Felanmälan och Driftinformation - Lidköpings kommun (lidkoping.se) Länk till annan webbplats.

Frågorna har hög prioritet och jobbas med både hos Limtab och på Sektor samhälle på kommunen. Frågor och samtal i ärendet tas emot av Henrik Larsson:

Henrik.larsson2@lidkoping.se

0510-770311

Kommunens satsning på cykelvägar på landsbygden, med Andrea Milakovic

Önskemål lyfts om koppling från Järpåstill Levene, via en cykelväg.

Medborgarna väcker önskan om framtida samarbete med andra kommuner, när det gäller förflyttning över kommunens gränser.

Kontaktuppgifter till Andrea Milakovic: andrea.milakovic@lidkoping.se

Hur kan vi tillsammans öka tryggheten på landsbygdens orter? med Dag Stulen

Dag inleder med att redogöra för brottstatistiken i Järpås med omnejd de senaste åren.

Anmälda brott 2020-01-04 - 2023-10-18, inskrivningsdatum

 


Brottskategorier

År

2023

2022

2021

2020

Total

 

92

88

150

138

Ej brott

 

6

5

11

10

Våldsbrott

 

7

4

16

9

Trafikbrott

 

11

5

3

6

Övriga brott mot person

 

6

11

17

13

Tillgreppsbrott (exkl i butik)

 

18

19

13

20

Tillgrepp i butik

 

1

-

1

-

Bedrägeribrott m.m.

 

15

14

34

18

Övriga BrB-brott

 

4

6

5

3

Skadegörelsebrott

 

4

8

5

11

Övriga specialstraffrättsliga brott

 

2

3

1

6

Lokala trafikkoder

 

14

12

24

20

Narkotikabrott

 

4

1

20

22

Andel anmälda brott har gått ner år 2023, jämfört med tidigare åren.

Dag Stulen uppmanar medborgare att anmäla de brott de ser, och att prata med en lokal polis om störningsärenden. Enligt statistiken, innebär oanmälda brott att brott inte sker därav vikten att anmäla brott för att visa en sann bild över Järpås.

Dag Stulen och Alice Karlsson presenterar en digital medborgarundersökning som nås via en QR-kod. Länken publiceras även ut på FB.

 • Syftet med verktyget är att det ger en nulägesbeskrivning och en insikt över vilka insatser behövs utifrån medborgarnas önskemål.
 • Vidare sammanställs synpunkterna och önskemålen, och tas upp under samverkansmöten med andra aktörer som arbetar för tryggheten i Lidköpings kommun.

Medborgarna ges en chans att fylla i medborgarundersökningen under Landsbygdsrådet.

Dag Stulen delar ut tips från polisen om hur man ska undvika bedrägerier.

Övriga synpunkter och samtalsämnen

 • Riskutredningar för ras har gjorts, b.la. närmast Lidan.
 • Vad händer med stationshuset i Järpås?

Syftet är att planlägga Järpås före detta stationshus för centrum-, handel-, kontor- och besöksändamål samt säkerställa befintliga kulturmiljövärden. Trafikverket som äger byggnaden idag har signalerat att de vill sälja stationen på öppna marknaden när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen är inte klar och har nu pausats på inrådan av Trafikverket och kommunen vet inte skälet till detta.

 • Frågor om asfaltering av Storgatan– Tora Gustafsson adresserar och tar frågan vidare.
 • Medborgarna ber att de får veta när kommunens tjänstemän besöker dem, i relation till inventeringen efter översvämningen.

För synpunkter på vägar, belysning och övrigt, ber Malin Olsson Lundqvist medborgarna att använda e-tjänst och synpunktsappen som ligger på kommunens förstasida på webben. På så sätt skapas en möjlighet till återkoppling från rätt person.

Avslutning

Malin Olsson Lundqvist tackar för ett givande möte, och Per Johansson avslutar därefter mötet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se