Landsbygdsråd Järpås 28 september

Höstens första landsbygdsråd hölls på Järpås bygdegård den 28 september. Det var ca 30 personer som kom för att lyssna på politiker och tjänstemän från kommunen.

Många frågor till kommunen

Flertal frågor rörde sig kring tryggheten på orten. Kommunens trygghetssamordnare tillsammans med kommunpolisen diskuterade om hur vi tillsammans kan öka tryggheten bl.a. via ökad samverkan. Kommunens plan- och trafikchef svarade på inskickade frågor rörande vägar, övergångsställen mm.

Under kvällens möte kretsade mycket kring trygghet, vägar och kollektivtrafik

Allmän info

  • Caroline Hagström, förvaltningschef på Service informerade om appen felanmälan och hur man kan använda sig av den för att rapportera in olika saker. Klicka här för att komma till felanmälan. Länk till annan webbplats.
  • Malin Olsson Lundqvist, landsbygdsutvecklare informerade om det nya friluftsprogrammet och om att det kommer att installeras ny belysning och nya bryggor vid friluftsbadet.

Trygghetsarbetet

Anders Johansson, kommunpolis och Dag Stulen, trygghetssamordnare Lidköpings kommun.

  • Anders: Tryggheten överlag är bra i Järpås. Uppmanar dock allmänheten att informera om händelser till polisen. Ett antal större evenemang i Lidköping med omnejd har funkat väldigt bra. Beridna Högvaktens besök i Lidköping som var det senaste var ett väldigt lyckat evenemang. Under sommaren har det kommit in många tips till polisen. Mycket personal har behövts under sommaren. Mellan 1 januari och 20 september har det kommit in 120 st anmälningar och det har lett till en minskning på 69%.
  • Dag informerar om appen EST som används i de flesta av kommunerna idag. När man har ett område som upplevs som problematiskt så börjar man med att skapa en grupp i området av personer med god lokalkännedom. Det finns en grupp i Järpås som rapporterar in via appen. I Margretelund har man skapat flera aktiviteter för de unga vilket har lett till att det inte alls är lika stökigt längre. Det frågas om det kommer in många anmälningar om ungdomar i Järpås. Dag svarar att det sker ganska mycket sabotage runt badsjön. Oftast är det känt vilka det är men det brukar tystas ner.
  • En idé man har att engagera fler ungdomar. Kanske också bilda ett eget ungdomsråd. Många är motorintresserade men det är svårt att uppfylla deras intressen. Frågan är om man kan göra en lokal tillgänglig i området för ett ungdomens hus?

Hur ofta är fritidsgården öppen.

Svaret är två dagar i veckan (måndag och tisdag). Dag Stulen och Patrik Tigerberg kommer att ha ett möte i vecka 41 och prata vidare om hur vi kan utveckla och anpassa verksamheten med tanke på alla motorburna ungdomar.

Vad händer med stationshuset.

En ändring av detaljplanen pågår för att möjliggöra annan centrumverksamhet, ett samråd är på gång nu. Därefter kommer Trafikverket att avyttra fastigheten. Sedan behöver det utredas vem som kan ta över den och eventuellt driva någon verksamhet.

Övrigt

Hembygdsföreningen säger att de har provat att bjuda in ungdomar två gånger men det kom inga.

Det undras också vara alla föräldrar till ungdomarna är. Det var inga på mötet. Inbjudan kanske ska gå via skolan. Det pratades mycket om föräldraproblematik såsom lite intresse att vara delaktig.

Tora Gustafsson, Plan- och trafikchef

Hur kan kommunen påverka linjer – Önskemål förs fram hur linjerna ska dras.

Det kan vara svårt att få gehör inom trafikverket. Men vi har ett gott samarbete. Kinnekullebanan är högt prioriterad bland kommunerna. Det planerade bygget av en batterifabrik i Mariestad är en del av prioriteringen av Kinnekullebanan.

Är det möjligt att påverka tiderna på tågen som går igenom Järpås?

Trafikverket äger många av vägarna som diskuteras. Innan några ändringar görs så behöver det göras en studie utav Trafikverket. Kommunen kommer att träffa Trafikverket under hösten, då kan de titta på det. Det frågas om det kan göras fler övergångsställen men Tora säger att det är bättre med andra trafiksänkande åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se