Bidrag till folkbildningen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kultur- och fritidsnämnden, Lidköpings kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till folkbildningen:

  • För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.
  • Innevarande års anslag beräknas på den genomsnittliga verksamheten under 2 år, med eftersläpning på ett år.
  • De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.

Vid beräkningar används
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet
– unika deltagare
– studietimmar
– deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
-antal kulturarrangemang

Anslaget fördelas enligt följande
– 70 % studiecirklar (50 % deltagare 50 % studietimmar)
– 10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare 50 % studietimmar)
– 20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)

För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

Bidraget betalas ut senast 31 januari.

Inrapportering av verksamhet

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av kommunbidraget.

Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december. Verksamhetsberättelse lämnas senast 30 juni.

Kultur & Fritid kallar till dialog med studieförbunden, tjänstemän och representanter från kultur- och fritidsnämnden i syfte att utveckla samarbete.

Bidrag för enstaka större kulturarrangemang, produktioner och programverksamhet

Studieförbund som arrangerar publik kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag för arrangemang som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier
– i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
– i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
– arrangemangens samhällsrelevans och lokalt publikt intresse.

Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker, är det möjligt att ansöka om en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.

Om bidrag beviljas kan arrangemanget inte redovisas som ett kulturarrangemang i den rapportering som ligger till grund för beräkning av kommande bidrag.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan