Bidrag till lokal utveckling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Bidrag för utvecklingsprojekt från Leader Nordvästra Skaraborg och Fiskeområde Vänern för föreningar, företag och organisationer.

I Sverige finansieras verksamhet och projekt inom lokalt ledd utveckling (Leader) från fyra EU-fonder. Det betyder att det går att söka pengar till olika slags projekt. De fyra fonderna är landsbygdsfonen för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

Sammanlagt finns det under programperioden 58,5 miljoner kronor inom Leader Nordvästra Skaraborg och 13,7 miljoner kronor inom Fiskeområde Vänern för att stärka konkurrenskraften genom lokalt ledd utveckling. Lidköpings kommun är en medfinansiär och stödjer aktivt arbetet i Leader Nordvästra Skaraborg och Fiskeområde Vänern.

Mer information om ansökan finns hos Leader Nordvästra Skaraborg.

Leader

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan