Jobba i äldreomsorgen

Anställningsgaranti för nyutbildade undersköterskor

Vi erbjuder anställningsgaranti till dig som studerat till undersköterska på De la Gardiegymnasiet eller Campus västra Skaraborg.

Anställningsgarantin gäller tillsvidareanställning med 100 % sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen i Lidköpings kommun. Garantin börjar gälla om du påbörjar din utbildning till undersköterska hösten 2024.

Hur går det till?

Två månader efter att ditt slutbetyg utfärdats börjar anställningsgarantin att gälla. Placering sker utifrån verksamheternas behov men det finns möjlighet att lämna önskemål. Provanställning kan komma att tillämpas.

För att ta del av erbjudandet behöver du:

  • läst Vård- och omsorgsprogrammet på De la Gardiegymnasiet eller Vård- och omsorgsutbildning på Campus västra Skaraborg och har fullgjord yrkesexamen.
  • godkänd praktik samt att handledaren skriftligen angett att du uppnått målen för praktiken. Det gäller för samtliga praktiker. Ett så kallat APL-dokument ska uppvisas.
  • kunna uppvisa intyg för skyddad yrkestitel undersköterska.
  • ha arbetsförmåga för vård och omsorgsarbete.
  • få arbeta i Sverige.
  • kunna arbeta under tidsintervallet klockan 06:00-22:00 alla dagar i veckan.
  • ha cykelvana och/eller B-körkort (automat eller manuell växellåda).

Vård- och omsorgsutbildningar i Lidköping

Läs om Vård- och omsorgprogrammet på De la Gardiegymnasiet eller Vård- och omsorgsprogrammet på Campus västra Skaraborg.