Läge för dubbelt firande

Bild på prisutdelare och Björn Stomberg, som håller diplomet i handen

Vid prisutdelningen för Laddguldet 2023 fick idag Lidköpings kommun, för andra året i rad, ett hedersomnämnande med motiveringen:

Ambitiös beslutsamhet och otroligt högt tempo – Lidköping imponerar ännu ett år på juryn med insatser som ökar takten i omställningen och lägger tydlig grund för ett långsiktigt arbete genom alltifrån kravställande i upphandlingar till politisk förankring. Med en omdömesgill inställning att både tempo och omfattning har betydelse, spelar Lidköping en betydande roll i främjandet av eldrivna fordon. Med en imponerande andel eldrivna personbilar i koncernen (48,6%), infrastruktur för eldrivna transporter på väg, räls och vatten, lokal energiproduktion och spridning av goda exempel till andra kommuner är Lidköping ett sant föredöme för fler att ta efter.

Det är oerhört glädjande. Det utgör en tydlig indikation på den snabba utvecklingen och vår framstående position inom kommunsverige. Det faktum att vi erhöll hedersomnämnande förra året och att detta uppmärksammades i media har genererat ökat intresse från fler operatörer att etablera sig i Lidköping. Det är tydligt att vårt arbete uppmärksammas och att vi är ledande inom området. Detta är positivt för samtliga invånare och aktörer som verkar inom Lidköpings kommun samt för våra besökare, säger Björn Stomberg, fordonsstrateg Lidköpings kommun.

Fossiloberoende fordonsflotta

En av grunderna till hedersomnämnandet och som är lika värt att fira är att Lidköpings kommuns fordonsflotta är helt fossiloberoende. Det betyder att alla fordon kan köras på el, biogas, HVO100 och vätgas. Trots att vi har en utökad verksamhet så har effektiviseringen lett till en minskning av kommunens fordonsflotta med mer än 70 fordon.

Detta är exempel på vikten av att sätta upp konkreta mål. Mål som bidrar till att förverkliga Lidköpings kommuns vision om en välkomnande och hållbar kommun, avslutar Björn Stomberg,

Om Laddguldet

Laddguldet är ett pris som årligen delas ut under eCarExpo på Svenska Mässan Göteborg. Det går till kommuner och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ och skapat förutsättningar för omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se