Lidköping ökar - 82 personer fler i Lidköping under 2023

Drönarbild över Lidköping

Det bor nu 40 539 personer i Lidköping. Totalt under 2023 har kommunens befolkning ökat med 82 personer sedan 31 december 2022. Det är något lägre än vad befolkningsprognosen för 2023 förutspådde. Siffror som framkom när SCB nu publicerat befolkningsförändringar för helåret 2023.

Att Lidköping ökar sin befolkning trots ett lågt barnafödande är glädjande. Ökningen sker tack vare att ett positivt flyttnetto, det flyttar in fler till Lidköping från såväl länet, riket som utlandet än vad som flyttar ut.

Utflyttning sker främst i åldrarna 20 - 24 år. Många flyttar för studier eller jobb på annan ort.

Inflyttarna finns främst i åldrarna 35 – 44 år. Det är positivt då det är invånare i arbetsför ålder som kommer till vår kommun med kompetens och livserfarenheter som bidrar till vår fortsatta utveckling. Troligtvis är en hel del återvändare.

På riksnivå har Sverige den lägsta folkökningen på 22 år och den lägsta fruktsamheten (antal barn ber kvinna i fruktsam ålder) sedan Scb började mäta i mitten av 1700-talet. Lidköping står sig väl jämfört med många andra kommuner.

Här kan ni läsa mer om befolkningsförändringarna på riksnivå, där låg befolkningsökning och rekordlåg fruktsamhet är temat:

Lägsta folkökningen på 22 år (scb.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se