Två år sedan Rysslands invasion av Ukraina

Ukrainas flagga

Lidköpings kommun uppmärksammar tvåårsdagen av Rysslands invasion av Ukraina genom att visa extra solidaritet och stöd.

På torget och utanför stadshuset kommer vi flagga med Ukrainas färger. Under lördagskvällen lyser torgbron och vattentornet i samma blå och gula färger. Presidiets politiker har under veckan träffat ukrainska flyktingar och frivilliga språkutbildare i Lidköping. Syftet var att få en aktuell inblick i deras situation och föra ett samtal om hur vi kan förbättra vistelsen för våra ukrainska medmänniskor.

Lidköpings kommun står enade för att hedra minnet av dem som drabbats och för att sända vårt varmaste stöd till det ukrainska folket.

Träff mellan Ukrainska flyktingar och presidiet i Lidköpings kommun

Från vänster: Ordförande kommunstyrelsen Bertil Jonsson (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Pär Johnson (L), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Gustav Edvinsson (S)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se