Polisen och kommunen överens - tydligt fokus på fortsatt trygghet i Lidköping

Nu har ett nytt medborgarlöfte undertecknats mellan Lidköpings kommun och den lokala polisen, med det gemensamma målet att skapa ökad trygghet för invånarna.

Underskrift av dokument

Löftet har tagits fram i dialog med invånarna. Det är invånarnas upplevelser och synpunkter kring vad som är viktigt för känslan av att bo i en trygg och säker kommun som varit centralt i valet av fokusområden för samarbetet. Åsikterna har samlats in både vid medborgardialoger, enkäter och i form av den medborgarundersökning som gjordes tidigare under 2023.

Invånarnas upplevelser vägleder arbetet

Enligt medborgarlöftet, som undertecknades av Bertil Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, och Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef, åtar sig både polisen och kommunen att tillsammans åstadkomma konkreta förbättringar och satsningar utifrån invånarnas behov och önskemål.

Särskilt framhävs vikten av synlighet och ökad närvaro av poliser och andra vuxna på skolor, fritidsgårdar och i det offentliga rummet under kvällar och helger. Ett av målen är att minska den oro som, enligt medborgarundersökningen, drygt 15 procent av invånarna känner för att röra sig utomhus i sitt område under dygnets mörka timmar, en siffra som redan är lägre än riksgenomsnittet på drygt 24 procent.

Enligt medborgarundersökningen är det särskilt frågor kring drogmissbruk och narkotikahandel som sticker ut, där Lidköpings oro överstiger det nationella genomsnittet. Detta gör dessa frågor till högt prioriterade områden för fortsatt arbete och åtgärder.

"Detta är ett viktigt samarbete för Lidköping. Genom detta nya löfte tar vi ytterligare steg mot att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra invånare. Samarbete mellan kommunen, polisen och våra invånare har hittills gett gott resultat och är nyckeln till framgång, och jag ser fram emot att se de positiva förändringar som detta medborgarlöfte kommer att medföra, konstaterar Bertil Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef fortsätter:

Vi har över tid haft en väldig god samverkan med Lidköpings kommun i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, denna vill vi ska bestå och utvecklas ytterligare. Polisen fortsätter att växa som organisation det kommande året, vilket kommer avspeglas i fler poliser ute bland allmänheten. Att polisen blir fler är viktigt, men vår stryka ligger i samverkan. Tillsammans med medborgarna och Lidköpings kommun kan vi skapa goda förutsättningar för ett fortsatt tryggt samhälle.

Medborgarlöftet – en del av samverkansöverenskommelsen

Medborgarlöftet är del utav samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Västra Skaraborg och Lidköpings kommun och beskriver mer i detalj vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att arbeta för tillsammans för att skapa en tryggare och säkrare kommun för alla dess invånare.

Här kan du läsa medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen i sin helhet.

 

Från vänster, Johan Rexhag och Bertil Jonsson (M)

Från vänster; Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef och Bertil Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se