Vd för AB Bostäder sägs upp

AB Bostäder har sedan senaste bolagsstämman en ny styrelse och frågan om vd har varit föremål för dialog. Som ett resultat av dialogen har styrelsen beslutat att vd Karl Alexanderson sägs upp.

-AB Bostäder är ett välskött bolag med ett fint bestånd av hyresfastigheter. Bolaget bedriver också en verksamhet med viktiga insatser kring de sociala frågorna i våra bostadsområden. Vi har många viktiga projekt framför oss och våra uppskattade medarbetare gör dagligen ett mycket gott arbete för att utveckla verksamheten. Vi gör bedömningen att i det läge som bolaget befinner sig just nu behöver vi ett nytt ledarskap. Vi ser inte att det är Karl som ska leda bolaget framöver och därför har vi beslutat att säga upp hans anställning från och med idag, säger Henrik Gallus (L), ordförande för AB Bostäders styrelse.

-Vi i styrelsen vill vara tydliga med att det är inte är någon enskild händelse som ligger bakom detta utan en samlad bedömning som leder till vårt beslut, säger Kajsa Ezelius (S) vice ordförande i styrelsen.

Arbetet med att rekrytera en ny vd inleds omgående. Under tiden kommer en tillförordnad vd tillsättas och under en övergångsperiod kommer Karl Alexanderson finnas kvar i bolaget. I avvaktan på att tillförordnad vd finns på plats kommer bolaget ledas av ordförande Henrik Gallus (L).

-Karl Alexanderson har varit vd för AB Bostäder i sju år han har gjort ett mycket bra arbete för bolagets bästa under alla de här åren. Vi står inför många spännande och strategiska beslut framöver, säger Henrik Gallus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se