Ny trygghetsöverenskommelse i Lidköping ökar tryggheten vid lokala dagligvarubutiker 

Initiativet är en del av en bredare satsning på att förbättra tryggheten i Lidköping genom konkreta och praktiska åtgärder. Trygghetsöverenskommelsen är en naturlig fortsättning på Medborgarlöftet som undertecknades tidigare i vår.

Ica-handlarna tillsammans med lokalpolischefen och kommunstyrelsens ordförande

Tryggheten är en viktig del i samhället. Människor besöker ständigt handeln och där ska man som besökare, handlande och personal känna sig trygg. För mig som kommunstyrelsens ordförande är det viktigt att vi tar ett steg närmare varandra, kommunen, handeln och polisen för att öka tryggheten i samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Bertil Jonsson (M).

Trygghetsöverenskommelsen ska leda oss från strategi till verkstad och skapa ett närmare samarbete mellan dagligvaruhandel, kommun och polis. Genom att etablera snabba kommunikationsvägar blir vi tillsammans effektivare på att identifiera och hantera de säkerhetsutmaningar som uppstår. På så sätt skapas en tryggare miljö runtom dagligvarubutikerna, där många av kommunens invånare regelbundet vistas.

Från Polismyndigheten så ställer vi oss mycket positiva till den här typen av initiativ från näringslivet till samverkan. Tillsammans kan vi skapa en bra lägesbild och hitta gemensamma åtgärder kring olika frågor. Att alla dagligvaruhandlare i Lidköping går samman på detta sätt och samverkar tror jag är en oerhörd styrka. Min bild är att det finns ett driv och engagemang inom näringslivet i dessa frågor, vilket är en stor tillgång i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Tillsammans blir vi starka, säger Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef lokalpolisområde Västra Skaraborg.

händer som undertecknar
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?



Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?






Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se