Lusthuset Villa Giacomina

Porten står öppen och när jag kliver in känns det som att jag förflyttas till en annan tid, till 1700-talets Lidköping. Jag ser människorna i tidstypiska kläder. Kanske dukar de upp för picknick efter promenaden i den engelskinspirerade parken. Den som gick på slingrande stigar under bokar och lindar. Vitsipporna bildar ett vitt hav och vårsolen silar ned genom trädkronorna.

En skolklass som går förbi får mig att vakna till. Tillbaka till den tid vi befinner oss i nu börjar jag se mig runt. Blicken går över de vackert dekorerade väggarna och vidare till det schackrutiga golvet.

Runt mig står fönsterluckorna uppställda och ljuset leker och bildar mönster i golvet.

Jag tar mig till motsatt dörr och det är nästan med en andhämtning jag ser ut över parkens skira grönska. Där mellan träden glittrar det till. Vänern breder ut sig och på andra sidan syns ett stolt Kinnekulle.

Vilken liten pärla vi har här i staden!


 

Lusthusets historia

Lusthuset ingick i Claes Julius Ekblads engelska lustpark som anlades på slutet 1700-talet och skulle vara en plats för rekreation, i samklang med naturen. Parken utvecklades på 1800-talet vidare av Gustaf Piper som då skapade en striktare stil, inspirerad från Italien. Parken har sedan dess genomgått flera förändringar och emellanåt fallit i glömska.

1979 tog vi på Lidköpings kommun över förvaltningen och Villa Giacomina park byggnadsminnesförklarades. Förutom Lusthuset är även stenmuren, porten i söder och huvudbyggnaden Villa Giacomina byggnadsminnen. I parken finns också viktiga biologiska värden med inhemska och exotiska träd och buskar.

Efter ett medborgarförslag beslutade vi oss för att ta vara på byggnaden. Planen för en omfattande restaurering lades.

Varsam restaurering

Vid en restaurering tar man tillvara på det material som finns och renoverar det, till skillnad från en renovering där nya material används. Vid restaureringen av lusthuset har vi återbrukat befintligt material och till exempel låtit ett lokalt snickeri renovera fönsterluckorna till att få en vacker oxidgrön färg. En färg som står i fin kontrast till den terrakottafärgade putsen på utsidan av huset, en färg som troligen är närmre originalet än den ljusare rosa ton som huset hade innan.

Under hela restaureringen har hantverkarna fått vägledning från specialister och grunden till huset likväl som trapporna har restaurerats av en stenkonservator.

På insidan av huset har golvet rengjorts, lagats och oljats. Väggarna har fixats med kalkbruk och de vackra rörspisarna har tvättats. Ett noggrant arbete har gjorts med att rengöra väggarna och få fram originalmålningar och i vissa fall har retuschering skett. Allt skickligt utfört med hjälp av en färgkonservator.

Arbetet med Lusthuset Villa Giacomina och Villaparken är ett fint exempel på hur kommunen arbetar mot visionen om en välkomnande och hållbar kommun. Inte bara genom att huset restaurerats genom återbruk, parken i sig främjar även biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Villparken med dess Lusthus är en plats där vi får leva vidare i Claes Julius Ekblads anda – i samklang med naturen.

Sektor service, Lidköpings kommun

Lusthuset Villa Giacomina
Interiör genom fönstret
Det schackrutiga golvet
Ornament på rörspis
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se