Digitala utbildningar

Ansvar som ledamot i nämnd

SKR har tagit fram en skrift och en informationsfilm om Ansvar som ledamot i nämnd. Ansvaret i nämnden eller styrelsen är i grunden gemensamt eller kollektivt. Ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Om nämndens verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som är ansvarig eftersom situationen kan vara resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut från nämnden. Varje ledamot har också ett enskilt ansvar att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar.
Ansvar som ledamot i nämnd Länk till annan webbplats.

Ansvarsprövningen i fullmäktige

SKR har tagit fram en skrift och en informationsfilm om Ansvarsprövningen i fullmäktige. Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Fullmäktige har uppdraget för ansvarsprövningen och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen. Filmen belyser ansvarssystemet i kommuner och regioner och den ansvarsprövning som fullmäktige har att göra varje år. Vad innebär ansvarsprövningen, vad gäller formellt och hur ser processen ut? Vilket underlag får fullmäktige från revisorerna? Den tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare.
Ansvarsprövningen i fullmäktige Länk till annan webbplats.

Samtalstonen i politiken (SKR)

Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial framtaget av SKR för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Den består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Syftet är att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.
Samtalstonen i politiken | SKR Länk till annan webbplats.

Grundläggande GDPR (SKR)

SKR har tagit fram en grundläggande utbildning i GDPR. GDPR är avgörande för den fortsatta digitaliseringen av våra verksamheter. Men vad innebär regelverket? På drygt en minut får du en sammanfattning av dataskyddsförordningen och hur GDPR påverkar din organisation.
Men vad är GDPR? | SKR Länk till annan webbplats.

Hållbar upphandling (SKR)

SKR har tagit fram en informationsfilm kring hållbar upphandling. I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Hållbar upphandling för förtroendevalda | SKR Länk till annan webbplats.


Trygg som förtroendevald

Skr har tagit fram en utbildning på detta tema. Trygg som förtroendevald handlar om vikten av att vara riskmedveten och förbereda sig på risker och hur de kan förebyggas och hanteras. Förtroendevalda ska kunna utöva sitt uppdrag under säkra former.
Trygg som förtroendevald Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer:
Material för självstudier, webbutbildningar | SKR Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se