Kommunfullmäktige

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och består i Lidköpings kommun av 51 folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige kan liknas med en riksdag för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Det handlar till exempel om mål och riktlinjer för kommunen, budget och skatt. Kommunfullmäktige väljer också en kommunstyrelse och vilka nämnder som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges uppgifter

 • Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Obligatoriska nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.
 • Bestämmer över nämndernas verksamheter.
 • Beslutar i ärenden av principiell betydelse (till exempel mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning).
 • Motioner, interpellationer och enkel fråga.

Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges arbetsordning.

Sammanträdesdagar KF 2018

 • 22 januari, klockan 18:15
 • 26 februari, klockan 18:15
 • 26 mars, klockan 18:15
 • 23 april, klockan 18:15
 • 28 maj, klockan 18:15
 • 18 juni, klockan 10:00
 • 24 september, klockan 18:15
 • 29 oktober, klockan 18:15
 • 19 november, klockan 18:15
 • 10 december, klockan 14:00

Sammanträdesdagar KF 2019

 • 21 januari, klockan 18:15
 • 25 februari, klockan 18:15
 • 25 mars, klockan 18:15
 • 29 april, klockan 18:15
 • 27 maj, klockan 18:15
 • 17 juni, klockan 10:00
 • 30 september, klockan 18:15
 • 28 oktober, klockan 18:15
 • 18 november, klockan 18:15
 • 9 december, klockan 18:15
 • 22 januari, klockan 18:15
 • 26 februari, klockan 18:15
 • 26 mars, klockan 18:15
 • 23 april, klockan 18:15
 • 28 maj, klockan 18:15
 • 18 juni, klockan 10:00
 • 24 september, klockan 18:15
 • 29 oktober, klockan 18:15
 • 19 november, klockan 18:15
 • 10 december, klockan 14:00