Tillgänglighetsutlåtande för lidkoping.se

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lidkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.Vi strävar efter att webbplatsen lidkoping.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lidkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss i vårt formulär för synpunktshantering.

Svarstiden är normalt 2 dygn med undantag för helger.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, {meddela oss} så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

 • Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet. Detta ska åtgärdas i vår kommande webbplats som ska lanseras i slutet av 2020.
 • Det finns formulär som använder grafiska CAPTCHA men webbplatsens huvudsakliga funktioner har formulär utan CAPTCHA. Vi ska bygga om våra formulär i samband med att vi bygger nya e-tjänster.
 • De flesta rubriker är uppmärkta som rubriker men det finns undantag. Däremot är inte mer än var tionde visuell rubrik per sida är felaktig och huvudrubriken är korrekt på alla sidor.
 • Det är bitvis eller alltid långt mellan ledtexterna och formulärobjekten. Vi kommer att bygga om våra formulär i samband med att vi bygger nya e-tjänster och nya hemsida under 2019-20.
 • Länktexterna är unika, men inleds ofta med ”Läs mer om …” ”Klicka här …” eller liknande. Detta ska åtgärdas genom utbildning av vår webbredaktörer.
 • Vi har en mix av texter – en del är skrivna på begriplig svenska, medan andra texter har ett komplicerat språk.
 • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad och det kan finnas inscannade pdf:er som inte går att läsa  i skärmläsare.
 • Webbplatsen har avsnitt som ser lite olika ut i form och struktur men inom dessa avsnitt är det konsekvent.
 • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. I vår kommande webbplats ska vi inte använda så kallade iframe utan istället proxylösningar för att visa innehållet korrekt.
 • Vi har inte möjlighet att texta livesändningar. De innebär att våra sändningar från Kommunfullmäktige inte textas. De textas inte heller i efterhand på grund av att det kräver för mycket resurser. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och är bara delvis textade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Det finns inte heller, eller är inte självklart för besökarna var de kan hitta motsvarande textbaserade material som ger samma information som filmerna.
 • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Webbplatsen publicerades den december 2013.
Redogörelsen uppdaterades senast den 11 september 2020.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan