Lidköpings kommun erbjuder sina invånare digital hjälp vid skilsmässa

Pappa pratar med son

Erbjudandet heter Samarbete efter Skilsmässa (SES) och är utvecklat av forskare vid Köpenhamns universitet. Den digitala plattformen är tänkt att hjälpa skilsmässoföräldrar att hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta sina barn och undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

Forskningen visar att en skilsmässa eller en separation kan vara en av de svåraste livskriserna som barn och vuxna ställs inför. Många upplever dessa utmaningar och reaktioner för första gången och vet därför inte hur de ska hantera problemen som kan uppstå. På samarbeteefterskilsmässa.se får man kunskap och verktyg som bevisat hjälper.

En skilsmässa påverkar hela familjen och det blir en stor förändring för alla. Då behövs stöd och vägledning. Alla har inte möjlighet eller vilja att söka hjälp men detta ger möjlighet att i hemmamiljö få stöttning, säger Frida Nilsson, Kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet. Jag ser mycket positivt på att steget till hjälp och redskap finns nära och dygnet runt.

Samarbete efter skilsmässa utvecklades alltså i Danmark och används av landets samtliga kommuner. Verktyget har sedan spridits till Island och nu vidare till Sverige, där Lidköping är en av de första kommunerna att erbjuda sina kommuninvånare denna möjlighet.

Man loggar enkelt in genom att gå till samarbeteefterskilsmassa.se Länk till annan webbplats. och skapar sig ett konto. Vill man inte uppge några inloggningsuppgifter finns möjlighet att få en kod via Kontaktcenter i Lidköpings kommun. 0510 77 00 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se