Din sökning detaljplan gav 18 träffar

 • Lidköping växer
  Sävare Skogstorp - Hovby

  mark i kommunens markreserv. Sektor samhälle har nu fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för verksamhetsmark vid Hovby. Det aktuella området är den första av flera planerade etapper. Detaljplanens

  Lidköping växer / Projekt / Sävare Skogstorp - Hovby

 • Lidköping växer
  Uranus/Vulcanus - Röda husen

  i en samrådsredogörelse och granskningshandlingar kommer att tas fram under våren 2024. Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse. Befintliga fyra hus bevaras

  Lidköping växer / Projekt / Uranus/Vulcanus - Röda husen

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

  I april 2024 antogs en ny detaljplan för del av Östra hamnområdet som möjliggör tänkt utbyggnad. För att kunna påbörja ett genomförande av planen har kommunen lämnat in en ansökan om tillstånd

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

 • Lidköping växer
  Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

  den kommunägd, planeras tilldelas i ett senare skede. Detaljplanens syfte Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, centrumverksamhet och utveckla Gamla Götenevägen till trafiksäker stadsgata

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

 • Lidköping växer
  Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

  ikonerna längst ned på skärmen. Detaljplan för del av Sannorna 1:3, 3:1, 5:1 och Dalängen 1:1, Framnäs bostadsetapp 1 Syftet med detaljplanen Planen syftar till att möjliggöra blandad, attraktiv

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  att påbörja arbetet med en detaljplan för verksamheter strax sydväst om Hovby. Detta ska ses som en första etapp i att utveckla området med verksamheter. Publicerad: 19 sep, 2022 Senast uppdaterad: 27 feb, 2024

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  före detta stationshus. Sektor samhälle tar nu fram en detaljplan för stationshuset som föreslås planläggas för centrum-, handel-, kontor- och kulturändamål. Detaljplanens syfte Syftet är att planlägga

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  varken genom buller eller stora mängder tunga transporter. Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter såsom kontor, lager och service. Verksamheterna ska vara av den typ

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Liden - Gamla Läckövägen

  Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanens syfte Detaljplanen syftar till att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering

  Lidköping växer / Projekt / Liden - Gamla Läckövägen

 • Lidköping växer
  Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

  bostadstomter längs en enskild väg. Området är idag är glesbeväxt skog, huvudsakligen lövskog. Senaste nytt Detaljplan för del av Lindholmen 1:5 Syftet med detaljplanen Syftet med detaljplanen är att planlägga

  Lidköping växer / Projekt / Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se