Din sökning grundskola gav 13 träffar

 • Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

  grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. För att maten ska vara säker för alla, behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov. Vilka specialkoster erbjuder

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

 • Ansök om Västtrafiks sommarlovskort

  Vårdnadshavare med TF-nummer kan ansöka liksom God man/förmyndare. För att ha rätt till ett sommarlovskort behöver eleven vara folkbokförd i Lidköpings kommun. gå i årskurs 7 i grundskolan, år 1 - 2 på gymnasiet

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Ansök om Västtrafiks sommarlovskort

 • Olycksfallsförsäkring

  Olycksfallsförsäkring Lidköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring. Försäkringen gäller olycksfall Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat barn och ungdomar 0-18 år, folkbokförda i kommunen

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Olycksfallsförsäkring

 • Regler, rutiner och allmän information

  Regler, rutiner och allmän information I självservice sköter du aktiviteter kopplat till ditt barn. Läs mer om hur självservice fungerar och vad det innehåller: Här kan du läsa mer om självservice Är du intresserad av att veta mer om vad som gäller

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Regler, rutiner och allmän information

 • Skolskjuts

  Skolskjuts Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Här gör du din ansökan om skolskjuts

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Skolskjuts

 • Skolval

  som har en intellektuell funktionsnedsättning och i en skolformsutredning bedömts kunna gå i anpassad grundskola. Skolformsutredningen ger ett underlag för att bedöma om eleven hör till anpassad grundskolans målgrupp

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Skolval

 • Specialskolan

  Specialskolan Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Specialskolan

 • Starta enskild verksamhet

  krav som finns i skollagen. Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans reviderade läroplan, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt skolverkets allmänna råd

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Starta enskild verksamhet

 • Särskilt stöd

  Särskilt stöd För att alla barn och elever ska ha möjlighet att nå utbildningens mål kan det finnas behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar och särskilt stöd i grundskolan

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Stöd och hälsa i skolan / Särskilt stöd

 • Grundskola och anpassad grundskola

  Grundskola och anpassad grundskola

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Grundskola och anpassad grundskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se