Din sökning planering gav 17 träffar

 • Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige

  Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige I går kväll beslutade kommunfullmäktige att anta Stadsutvecklingsplanen – en fördjupad översiktsplan för staden Lidköping! Du kan se planen här: www.lidkoping.se/stadsutvecklingsplan Planen utgår

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige

 • Lidköping växer
  Sävare Skogstorp - Hovby

  syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt industriområde för ytkrävande verksamheter. Planeringsskede Kommunstyrelsen gav Sektor samhälle i uppdrag att påbörja ett planarbete

  Lidköping växer / Projekt / Sävare Skogstorp - Hovby

 • Lidköping växer
  Uranus/Vulcanus - Röda husen

  en enhetlig stadsmiljö. För att möjliggöra för ny bebyggelse krävs viss ombyggnation av gator inom planområdet. I samband med ombyggnationen föreslås även en omgestaltning av gatorna. Planeringsskede Samråd

  Lidköping växer / Projekt / Uranus/Vulcanus - Röda husen

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

  i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Göta älv, vilket innebär möjlighet för än större fartyg. Projektet syftar till att koncentrera hamnverksamhet på östra sidan av Lidan. Planeringsskede

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

 • Lidköping växer
  Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

  Planeringsskede Planarbete ha påbörjats men för närvarande finns ingen tidsplan för samråd av detaljplanen. Så lämnar du synpunkter när detaljplanen är utställd för samråd och granskning Om du vill framföra

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

 • Lidköping växer
  Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

  som med sitt läge intill befintlig service, arbetsplatser, rekreationsområden och goda kommunikationer är idealisk för ett större stadsutvecklingsprojekt. Var är vi i planeringen just nu? Detaljplanen är ute

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  Hovby verksamhetsområde Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter. Information om projektet Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  Järpås före detta stationshus för centrum-, handel-, kontor- och besöksändamål samt säkerställa befintliga kulturmiljövärden. Planeringsskede Detaljplanen har varit ute för samråd mellan den 17 februari

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  med bland annat busshållplats, Klovets rastplats, överfart för gång- och cykelväg samt infart till planområdet. Detaljplanen ska också säkerställa en hållbar hantering av dagvatten. Planeringsskede

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Liden - Gamla Läckövägen

  med flerbostadshus, mellan 4-10 våningar. Planeringsskede Detaljplanen har varit föremål för samråd. Planen arbetas nu om och kommer troligtvis ställas ut för samråd igen. Det finns för närvarande ingen tidplan

  Lidköping växer / Projekt / Liden - Gamla Läckövägen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se