Din sökning trafik gav 6 träffar

 • Elsparkcykel

  inkluderar zoner med hastighetsbegränsningar. Exempelvis gäller en maximal hastighet på 7 km/h på Stenportsgatan och Nya stadens torg. Polisen ansvarar för att övervaka trafiken och se till att trafikreglerna

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Trafik, gator och resande / Elsparkcykel

 • Ny gestaltning på gång för Ljunghedsrondellen och Ågårdsrondellen

  ändringar i trafikförhållandena under ombyggnadsperioden. Dagtid ska trafiken inte påverkas. Trafikverket tar över underhållet från hösten 2024 Som det är nu ansvarar Lidköpings kommun för underhållet

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Ny gestaltning på gång för Ljunghedsrondellen och Ågårdsrondellen

 • Lidköping växer
  Kartåsen - väg 49/väg 44

  infrastruktur. Företag har möjlighet att reservera mark för nyetablering i området. Kommunen har tecknat ett avtal med Trafikverket för av och påfarter från väg 44/49 till det nya handels- och verksamhetsområdet

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen - väg 49/väg 44

 • Lidköping växer
  Åtgärdsvalsstudie väg 44

  trafikslagsövergripande åtgärder och kombinationer av åtgärder som ger: Ökad tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan samt Förbättrad trafiksäkerhet och kapacitet Åtgärderna som föreslås ska motiveras utifrån

  Lidköping växer / Projekt / Åtgärdsvalsstudie väg 44

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

  som används för Vänersjöfarten har vuxit över tid och en utbyggnad av hamnområdet behöver göras för att möta framtida krav på en effektivare godshantering och förbättrad logistik. Dessutom planerar Trafikverket

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

 • Lidköping växer
  Filsbäck - Cykelväg till Vinninga

  till befintliga gång- och cykelväg vid Filsbäck. ​Den cirka 1 400 meter långa gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck - Cykelväg till Vinninga

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se