Din sökning detaljplan gav 21 träffar

 • Lidköping växer
  Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)

  Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken) Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2023, finns utställd för granskning fr.o.m. den 27 november 2023 t.o.m

  Lidköping växer / Projekt / Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken / Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)

 • Detaljplaner - pågående

  Detaljplaner - pågående

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Samhällsbyggnad och detaljplanering / Detaljplaner - pågående

 • Lidköping växer
  Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

  den kommunägd, planeras tilldelas i ett senare skede. Detaljplanens syfte Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, centrumverksamhet och utveckla Gamla Götenevägen till trafiksäker stadsgata

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

 • Lidköping växer
  Framnäs bostäder - Framnäsvägen/Läckögatan

  i denna detaljplan är det vi kallar bostadsetapp 1. Ambitionen är att senare kunna arbeta vidare och bebygga fler ytor öster om den första etappen. Det är därför centralt att det som planeras och byggs i förstaskedet

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs bostäder - Framnäsvägen/Läckögatan

 • Lidköping växer
  Filsbäck västra - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  kvartersstrukturen. Projektet är ett samarbete mellan en privat fastighetsägare och kommunen som äger ca 50 % av marken vardera. Detaljplanens syfte Detaljplanen syftar till att utveckla Filsbäck med nya bostäder

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck västra - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Framnäs - nytt badhus

  Parallellt med detaljplanearbetet ska också själva badhusbyggnaden projekteras. Arbete inom ramen för detta pågår för närvarande. Senaste nytt Visa alla nyheter Detaljplan för del av Sannorna 5:1 - Badhuset

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs - nytt badhus

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  att påbörja arbetet med en detaljplan för verksamheter strax sydväst om Hovby. Detta ska ses som en första etapp i att utveckla området med verksamheter. Publicerad: 19 sep, 2022 Senast uppdaterad: 27 feb, 2024

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  före detta stationshus. Sektor samhälle tar nu fram en detaljplan för stationshuset som föreslås planläggas för centrum-, handel-, kontor- och kulturändamål. Detaljplanens syfte Syftet är att planlägga

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken

  till stugbebyggelse. Detaljplanen ska ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheterna för Spiken som fiskeläge och besöksmål samt reglera redan befintliga förhållanden. Senaste nytt Detaljplan för Otterstadsberg 2:26 m

  Lidköping växer / Projekt / Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken

 • Lidköping växer
  Råda 5:1, del av - Silverbyn

  Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten. Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder

  Lidköping växer / Projekt / Råda 5:1, del av - Silverbyn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se