Din sökning genomförande gav 9 träffar

 • Lidköping växer
  Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

  Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen Ett nytt bostadskvarter växer fram i Vinninga. Information om projektet Trädgårdsbyn i Vinninga är ett nytt bostadsområde som nu byggs ut. Den nyligen antagna detaljplanen möjliggör för ett 70-tal nya

  Lidköping växer / Projekt / Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Utfyllnad

  Östra hamnen - Utfyllnad Kommunen skapar ny verksamhetsmark genom utfyllnad av östra hamnen. Information om projektet Projektet syftar till att skapa ny verksamhetsmark samt säkerställa och tillgängliggöra ett grönstråk längs med Vänerstranden.

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Utfyllnad

 • Lidköping växer
  Erstorp - Sjölundavägen/Läckövägen

  Erstorp - Sjölundavägen/Läckövägen Erstorp är ett av kommunens senaste småhusområden, beläget ca sex kilometer nordväst om Lidköpings centrum. Eksjöhus har vunnit markanvisningen för området och är också de som säljer tomter. Publicerad: 14 jun, 2022

  Lidköping växer / Projekt / Erstorp - Sjölundavägen/Läckövägen

 • Lidköping växer
  Filsbäck - Cykelväg till Vinninga

  Cykelväg Filsbäck - Vinninga Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg mellan Filsbäck och Helde. I nästa etapp förväntas gång- och cykelvägen knyta ihop Filsbäck med Vinninga. Information om projektet Trafikverket har påbörjat bygget av en ny gång-

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck - Cykelväg till Vinninga

 • Lidköping växer
  Kartåsen - väg 49/väg 44

  Kartåsen - väg 49/väg 44 På Kartåsen har det tillkommit ca 30 ha byggbar mark för handel, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning. Just nu pågår etappvis byggnation av gata och annan infrastruktur. Företag har möjlighet att reservera mark

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen - väg 49/väg 44

 • Lidköping växer
  Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan

  Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan En privat exploatör planerar att uppföra ca 50 nya bostäder vid Svartebäcksgatan. Information om projektet En ny detaljplan finns framtagen för del av Margretelund 1:1. Syftet med detaljplanen var att skapa

  Lidköping växer / Projekt / Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan

 • Lidköping växer
  Råda - Bräddegården

  Råda - Bräddegården Seniorbostäder byggs vid Bräddegården. Information om projektet Vid Bräddegården i Råda finns en ny detaljplan som möjliggör cirka 75 bostadslägenheter. Bostäderna är tänkta som så kallade seniorbostäder. Det kommunägda

  Lidköping växer / Projekt / Råda - Bräddegården

 • Lidköping växer
  Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

  Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg Längs esplanaden finns möjligheten att uppföra två nya bostadskvarter i en ny detaljplan. Projektfakta Det finns en ny detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp

  Lidköping växer / Projekt / Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

 • Lidköping växer
  Framnäs strandpark

  om hur processen att välja ut vår offentliga konst går till. Visionsbild på konstverket "Hold". Bakgrund till projektet 2022 I februari månad 2022 tog Kommunfullmäktige beslut om start av genomförande och tisdagen

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs strandpark

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se