Avgifter inom äldreomsorgen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköpings kommun tar vi ut avgifter för de flesta av våra tjänster. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder och vad du betalar för vårt stöd.

Din kostnad för vård, omvårdnad och socialt stöd beror på din inkomst. Första gången du får stöd av oss får du en blankett som kallas Inkomstförfrågan Blanketten skickas även ut en gång varje år. Här ska du fylla i uppgifter som:

 • din nuvarande inkomst, exempelvis pension och livränta
 • ränta från din bank och andra kapitalinkomster
 • eventuellt bostadstillägg för pensionärer (BTP) eller bostadsbidrag från Försäkringskassan (BOB)
 • kostnad för din bostad.

Autogiroanmälan

För dig som vill betala via autogiro finns blanketten Autogiroanmälan

Äldreboende – kostnad för hyra, mat och hjälp

Hyreskostnad

Du som bor i ett äldreboende betalar en hyra för din bostad. I hyran ingår även tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matsal och dagrum. Annat som ingår är säng, hushållsel och städmaterial.

Hyran för en bostad i ett äldreboende är fördelad på tre nivåer (från 1 februari 2020):

Nivå 1: 4 934 kronor  – för boende på Östhaga och Solhaga (de små rummen).

Nivå 2: 5 482 kronor  – för boende på Bräddegården (enrumslägenheter), Lugnet (små lägenheter), Solhaga (mellanstora rum), Guldvingen och Bäckliden.

Nivå 3: 6 030 kronor  –  för boende på Björkhaga, Majgården, Bräddegården (de större rummen), Lugnet, Skogsgläntan, Tolsjöhemmet och Tallskogen.

Mat

För färdiglagad mat som serveras i äldreboende betalar du 3 950 kronor per månad. Då ingår frukost, middag/lunch, mellanmål, kvällsmat och kvällsmål. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning.

Stöd i äldreboende

Du som bor i ett äldreboende betalar för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas hemtjänst i äldreboende och för detta betalar du aldrig mer än 2 125 kronor per månad, vilket är maxtaxan. Kostnaden för hyra och mat ingår inte i maxtaxan.

Hemvård i eget boende

Servicetjänster

Hemvården kan ge dig praktiskt stöd i din vardag. Vi kan exempelvis stödja dig med:

 • städning
 • handling och andra ärenden
 • tvättning och strykning av kläder.

Servicetjänster utan bistånd finns för den som är 80+ för 155 kronor i timmen.

Omvårdnad

Hemvården stödjer dig med din personliga omvårdnad. Vi kan bland annat:

 • bära hem färdiglagad mat till dig
 • stödja dig med påklädning och hygien
 • erbjuda dig hembesök på morgonen, dagen, kvällen eller natten.

Kostnad för hemvård

Din kostnad för hemvård beror på vilket stöd du får. Ju fler tjänster du har behov av, desto högre summa betalar du.

Nivå
Antal hjälptillfällen per vecka
Högsta avgift/månad
Nivå 1mindre än 7 tillfällen/vecka887 kronor
Nivå 27-14 tillfällen/vecka1 463 kronor
Nivå 3mer än 14 tillfällen/vecka2 125 kronor

Matdistribution, hemsjukvård och trygghetslarm

Mat hem till dig

Hemvården kan leverera färdiglagad mat hem till dig. Du betalar 61 kronor per portion, utkörning av maten ingår. Kostnaden för matportionen ingår inte i maxtaxan.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för dig som har en egen bostad eller bor i ett trygghetsboende. Du får stöd av kommunens sjuksköterska eller undersköterska med exempelvis mediciner. Hemsjukvård räknas med i hemtjänstens nivåtaxa. 

Trygghetslarm

För dig som bor hemma, och behöver ha möjlighet till stöd alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat via din telefon. Trygghetslarmet kostar 255 kronor per månad. När makar/registrerade partners har varsitt beslut om trygghetslarm är avgiften 180 kronor per person och månad. När du får trygghetslarm installerat får du betala en startavgift på 317 kronor.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en form av tillfälligt stöd vid ett särskilt äldreboende. Du kan ha behov av korttidsvård när du inte kan återvända hem direkt efter en vistelse på sjukhus. Det kan också vara så att du inte kan få det stöd du behöver i hemmet av hemvården eller anhörig.

Kostnad för korttidsvistelse

För korttidsvistelsen betalar du 71 kronor per dag. Färdiglagad mat kostar 83 kronor per dag. Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan.

Biståndsbedömd dagverksamhet

Dagverksamhet ger dig möjlighet att ta del av aktiviteter som ger gemenskap, stimulans och träning. Dagverksamhet är till för dig som inte får den stimulans du behöver av hemvården, anhöriga eller närstående.

Kostnad för dagverksamhet

Dagverksamheten kostar 71 kronor per dag. Kostnaden för mat är 50 kronor per dag.

Förbehållsbelopp & maxtaxa

De pengar du behöver för dina personliga behov kallas förbehållsbelopp. Innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser måste du ha ett visst förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är lika för alla i Sverige, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.

Förbehållsbeloppet ska räcka till:

 • mat
 • kläder och skor
 • fritidsaktiviteter
 • hygienvaror såsom schampo och tvål
 • förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • dagstidning, telefon och tv-avgift
 • möbler och husgeråd
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • resor
 • läkarvård och tandvård
 • mediciner.

Har du högre kostnader än förbehållsbeloppet?

På sista sidan i din Inkomstförfrågan ska du fylla i om du har några kostnader utöver de som ingår i förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara kostnader för god man eller ett funktionshinder som kostar mycket för dig. Om hemvården tar med färdiglagad mat hem till dig, eller om du serveras färdiglagad mat i ett äldreboende, görs ett tillägg utan att du behöver ange detta i Inkomstförfrågan.

Har du lägre kostnader än förbehållsbeloppet?

Förbehållsbeloppet kan sänkas om du till exempel bor i ett äldreboende och har lägre kostnader jämfört med vad du har i eget boende. I beloppet får du också räkna med din hyra eller kostnad för den bostad du bor i.

Förbehållsbelopp i eget boende och trygghetsboende

Förbehållsbelopp för personer som är 65 år och äldre:
5 339 kronor per månad för ensamstående
4 512 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp för personer som är 64 år och yngre:
5 873 kronor per månad för ensamstående
4 963 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp i äldreboende

Förbehållsbelopp efter avdrag och tillägg:
6 667 kronor per månad för personer som är 65 år och äldre.

Förbehållsbelopp efter avdrag och tillägg:
7 201 kronor per månad för personer som är 64 år och yngre.

Avdrag och tillägg för dig som bor i äldreboende

Du som bor i äldreboende har oftast lägre kostnader jämfört med någon som bor i eget boende. Det gäller exempelvis kostnader för säng och städmaterial. I äldreboende görs därför avdrag från förbehållsbeloppet med 475 kronor per månad.

Du har däremot högre kostnader för den färdiglagade maten i äldreboendet, jämfört med kostnaden för enbart livsmedel i eget boende. Därför görs ett tillägg till förbehållsbeloppet med 1 803 kronor per månad.

När du bor i egen bostad, i ett trygghetsboende eller på äldreboende blir din omvårdnadsavgift aldrig mer än 2 125 kronor per månad.

Vad ingår i maxtaxan?

I maxtaxan är följande tjänster medräknade:

 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • trygghetslarm
 • dagverksamhet
 • korttidsvistelse.

Vad ingår inte i maxtaxan?

I maxtaxan ingår inte avgifter för färdiglagad mat eller resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur förbehållsbeloppet.

Dubbla bostadskostnader vid flytt

Har du blivit beviljad en bostad i ett äldreboende? Kanske har du inte möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar från? Du kan ansöka om ekonomisk hjälp för att klara av dubbla bostadskostnader. Ersättningen gäller under uppsägningstiden, i första hand under tre månader. Vid beslut om hänsyn till dubbla bostadskostnader tas hänsyn till din förmögenhet om den uppgår till mer än två basbelopp (à 47 300 kr) = 94 600 kronor (1 januari 2020).

Frågor?

Vänd dig till Kontaktcenter, tel: 0510-77 00 00

Exempel på uträkning av avgift i eget boende

Räkneexempel vid olika inkomst
Gustav
Rut
6. Att betala3731 463
Kronor/månadKronor/månad
Inkomst av pension efter skatt7 10012 700
Inkomst av kapital efter skatt100100
Bostadstillägg3 1000
1. Summa inkomst 10 300 12 800
2. Förbehållsbelopp5 3395339
3. Bostadskostnad 4 5884 588
4. Avgiftsutrymme3732 873
5. Avgifter Hemtjänst, nivå 21 4631 463

Vid beräkning med makar görs en annan beräkning.

Överklaga ett avgiftsbeslut

Du har alltid möjlighet att överklaga ditt avgiftsbeslut. För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Skriv vilken ändring du önskar och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagan skrivs under och skickas till:

Lidköpings kommun
Social Välfärd
Skaragatan 8
531 88 Lidköping

 

 

Bostadstillägg

Bostadstillägg för dig som är pensionär

Du som är 65 år eller äldre behöver ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från Pensionsmyndigheten. Om din inkomst eller hyra ändras ska även detta anmälas till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten
839 89 Östersund
Telefon: 0771-77 67 76

Bostadsbidrag till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker om bostadsbidrag (BOB) hos Försäkringskassan. Om din inkomst eller hyra ändras ska även detta anmälas till Försäkringskassan.

Försäkringskassan
531 30 Lidköping
Telefon: 0771-52 45 24
Besöksadress:
Fiskaregatan 4 B, Lidköping

Exempel på uträkning av avgift i äldre/demensboende

Räkneexempel vid olika inkomst
Arne
Greta
7. Att betala9 43211 369
Kronor/månadKronor/månad
Inkomst av pension efter skatt           7 96814 000
Inkomst av kapital efter skatt                  8585
Bostadstillägg3 0000
1. Summa inkomst11 05314 085
2. Förbehållsbelopp6 6666 666
3.Bostadskostnad (nivå 2)5 4825 482
4. Avgiftsutrymme01937
5. Maximal avgift 2125 kronor01937
Månadsbelopp
Hyra5 4825 482
Mat3 9503 950

Hyreskostnad

Du som bor i ett äldreboende betalar en hyra för din bostad. I hyran ingår även tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matsal och dagrum. Annat som ingår är säng, hushållsel och städmaterial.

Hyran för en bostad i ett äldreboende är fördelad på tre nivåer (från 1 februari 2020):

Nivå 1: 4 934 kronor  – för boende på Östhaga och Solhaga (de små rummen).

Nivå 2: 5 482 kronor  – för boende på Bräddegården (enrumslägenheter), Lugnet (små lägenheter), Solhaga (mellanstora rum), Guldvingen och Bäckliden.

Nivå 3: 6 030 kronor  –  för boende på Björkhaga, Majgården, Bräddegården (de större rummen), Lugnet, Skogsgläntan, Tolsjöhemmet och Tallskogen.

Mat

För färdiglagad mat som serveras i äldreboende betalar du 3 950 kronor per månad. Då ingår frukost, middag/lunch, mellanmål, kvällsmat och kvällsmål. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning.

Stöd i äldreboende

Du som bor i ett äldreboende betalar för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas hemtjänst i äldreboende och för detta betalar du aldrig mer än 2 125 kronor per månad, vilket är maxtaxan. Kostnaden för hyra och mat ingår inte i maxtaxan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan