Avgifter inom äldreomsorgen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Avgifter inom äldreomsorgen

I Lidköpings kommun tar vi ut avgifter för de flesta av våra tjänster. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder och vad du betalar för vårt stöd.

avgift-äldreomsorg

Din kostnad för vård, omvårdnad och socialt stöd beror på din inkomst. Första gången du får stöd av oss får du en blankett som kallas Inkomstförfrågan. Blanketten skickas även ut en gång varje år. Här ska du fylla i uppgifter som:

 • din nuvarande inkomst, exempelvis pension och livränta
 • ränta från din bank och andra kapitalinkomster
 • eventuellt bostadstillägg för pensionärer (BTP) eller bostadsbidrag från Försäkringskassan (BOB)
 • kostnad för din bostad.

Autogiroanmälan

För dig som vill betala via autogiro finns blanketten Autogiroanmälan

Räkna ut din avgift

Den avgift du ska betala bestäms utifrån vilket betalningsutrymme du har och vilken nivå av hjälp du har.

Exempel på uträkning av avgift i eget boende

Räkneexempel vid olika inkomst
Gustav
Rut
6. Att betala4901 342
Kronor/månadKronor/månad
Inkomst av pension efter skatt6 96712 350
Inkomst av kapital efter skatt8585
Bostadstillägg3 0830
1. Summa inkomst 10 135 12 435
2. Förbehållsbelopp5 0575 057
3. Bostadskostnad 4 5884 588
4. Avgiftsutrymme4902 790
5. Avgifter Hemtjänst, nivå 21 3421 342

Exempel på uträkning av avgift i äldreboende

Räkneexempel vid olika inkomst
Arne
Greta
7. Att betala8 5979 869
Kronor/månadKronor/månad
Inkomst av pension efter skatt           7 96812 350
Inkomst av kapital efter skatt                  8585
Bostadstillägg3 0000
1. Summa inkomst11 05312 435
2. Förbehållsbelopp6 0666 066
3.Bostadskostnad5 0975 097
4. Avgiftsutrymme01 272
5. Maximal avgift 2013 kronor01 272
Månadsbelopp
Hyra5 0975 097
Mat3 5003 500

Äldreboende – kostnad för hyra, mat och hjälp

Hyreskostnad

Du som bor i ett äldreboende betalar en hyra för din bostad. I hyran ingår även tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matsal och dagrum. Annat som ingår är säng, hushållsel, städmaterial och tv-avgift.

Hyran för en bostad i ett äldreboende är fördelad på tre nivåer (från 1 februari 2017):

Nivå 1: 4 588 kronor  – för boende på Östhaga och Solhaga (de små rummen).

Nivå 2: 5 097 kronor   – för boende på Bräddegården (enrumslägenheter), Solhaga (övriga), Guldvingen, Lugnet* och Bäckliden.

Nivå 3: 5 607 kronor  –  för boende på Björkhaga, Majgården, Bräddegården (övriga rum), Skogsgläntan, Solhaga (en lägenhet), Tolsjöhemmet och Tallskogen.

*Efter viss ombyggnad uppgraderas lägenheterna på Lugnet till nivå 3.

Mat

För färdiglagad mat som serveras i äldreboende betalar du 3500 kronor per månad. Då ingår frukost, middag/lunch, mellanmål, kvällsmat och kvällsmål. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning.

Stöd i äldreboende

Du som bor i ett äldreboende betalar för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas hemtjänst i äldreboende och för detta betalar du aldrig mer än 2 013 kronor per månad, vilket är maxtaxan. Kostnaden för hyra och mat ingår inte i maxtaxan.

Hemvård i eget boende

Servicetjänster

Hemvården kan ge dig praktiskt stöd i din vardag. Vi kan exempelvis stödja dig med:

 • städning
 • handling och andra ärenden
 • tvättning och strykning av kläder.

Omvårdnad

Hemvården stödjer dig med din personliga omvårdnad. Vi kan bland annat:

 • bära hem färdiglagad mat till dig
 • stödja dig med påklädning och hygien
 • erbjuda dig hembesök på morgonen, dagen, kvällen eller natten.

Kostnad för hemvård

Din kostnad för hemvård beror på vilket stöd du får. Ju fler tjänster du har behov av, desto högre summa betalar du.

Nivå
Antal hjälptillfällen per vecka
Högsta avgift/månad
Nivå 1mindre än 7 tillfällen/vecka797 kronor
Nivå 27-14 tillfällen/vecka1 342 kronor
Nivå 3mer än 14 tillfällen/vecka2 013 kronor

Matdistribution, hemsjukvård och trygghetslarm

Mat hem till dig

Hemvården kan leverera färdiglagad mat hem till dig. Du betalar 52 kronor per portion, utkörning av maten ingår. Kostnaden för matportionen ingår inte i maxtaxan.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för dig som har en egen bostad eller bor i ett trygghetsboende. Du får stöd av kommunens sjuksköterska eller undersköterska med exempelvis mediciner. Hemsjukvård räknas med i hemtjänstens nivåtaxa. 

Trygghetslarm

För dig som bor hemma, och behöver ha möjlighet till stöd alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat via din telefon. Trygghetslarmet kostar 202 kronor per månad, då man enbart har trygghetslarm. I annat fall ingår larmet i nivåtaxan för hemtjänsten. När makar/registrerade partners har varsitt beslut om trygghetslarm är avgiften 152 kronor per person och månad.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en form av tillfälligt stöd vid ett särskilt äldreboende. Du kan ha behov av korttidsvård när du inte kan återvända hem direkt efter en vistelse på sjukhus. Det kan också vara så att du inte kan få det stöd du behöver i hemmet av hemvården eller anhörig.

Kostnad för korttidsvistelse

För korttidsvistelsen betalar du 67 kronor per dag. Färdiglagad mat kostar 61 kronor per dag. Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan.

Biståndsbedömd dagverksamhet

Dagverksamhet ger dig möjlighet att ta del av aktiviteter som ger gemenskap, stimulans och träning. Dagverksamhet är till för dig som inte får den stimulans du behöver av hemvården, anhöriga eller närstående.

Kostnad för dagverksamhet

Dagverksamheten kostar 67 kronor per dag. Kostnaden för mat är 37 kronor per dag.

Förbehållsbelopp & maxtaxa

De pengar du behöver för dina personliga behov kallas förbehållsbelopp. Innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser måste du ha ett visst förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är lika för alla i Sverige, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.

Förbehållsbeloppet ska räcka till:

 • mat
 • kläder och skor
 • fritidsaktiviteter
 • hygienvaror såsom schampo och tvål
 • förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • dagstidning, telefon och tv-avgift
 • möbler och husgeråd
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • resor
 • läkarvård och tandvård
 • mediciner.

Har du högre kostnader än förbehållsbeloppet?

På sista sidan i din Inkomstförfrågan ska du fylla i om du har några kostnader utöver de som ingår i förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara kostnader för god man eller ett funktionshinder som kostar mycket för dig. Om hemvården tar med färdiglagad mat hem till dig, eller om du serveras färdiglagad mat i ett äldreboende, görs ett tillägg utan att du behöver ange detta i Inkomstförfrågan.

Har du lägre kostnader än förbehållsbeloppet?

Förbehållsbeloppet kan sänkas om du till exempel bor i ett äldreboende och har lägre kostnader jämfört med vad du har i eget boende. I beloppet får du också räkna med din hyra eller kostnad för den bostad du bor i.

Förbehållsbelopp i eget boende och trygghetsboende

Förbehållsbelopp för personer som är 65 år och äldre:
5 057 kronor per månad för ensamstående
4 273 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp för personer som är 64 år och yngre:
5 563 kronor per månad för ensamstående
4 700 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp i äldreboende

Förbehållsbelopp efter avdrag och tillägg:
6 066 kronor per månad för personer som är 65 år och äldre.

Förbehållsbelopp efter avdrag och tillägg:
6 673 kronor per månad för personer som är 64 år och yngre.

Avdrag och tillägg för dig som bor i äldreboende

Du som bor i äldreboende har oftast lägre kostnader jämfört med någon som bor i eget boende. Det gäller exempelvis kostnader för säng, städmaterial och tv-avgift. I äldreboende görs därför avdrag från förbehållsbeloppet med 656 kronor per månad.

Du har däremot högre kostnader för den färdiglagade maten i äldreboendet, jämfört med kostnaden för enbart livsmedel i eget boende. Därför görs ett tillägg till förbehållsbeloppet med 1 665 kronor per månad.

När du bor i egen bostad, i ett trygghetsboende eller på äldreboende blir din omvårdnadsavgift aldrig mer än 2 013 kronor per månad.

Vad ingår i maxtaxan?

I maxtaxan är följande tjänster medräknade:

 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • trygghetslarm
 • dagverksamhet
 • korttidsvistelse.

Vad ingår inte i maxtaxan?

I maxtaxan ingår inte avgifter för färdiglagad mat eller resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur förbehållsbeloppet.

Dubbla bostadskostnader vid flytt

Har du blivit beviljad en bostad i ett äldreboende eller ett trygghetsboende? Kanske har du inte möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar från? Du kan ansöka om ekonomisk hjälp för att klara av dubbla bostadskostnader. Ersättningen gäller under uppsägningstiden, i första hand under tre månader. Vid beslut om hänsyn till dubbla bostadskostnader tas hänsyn till din förmögenhet om den uppgår till mer än två basbelopp; 89 600 kronor (1 januari 2017).

Frågor?

Vänd dig till Kontaktcenter, tel: 0510-77 00 00

Bostadstillägg

Bostadstillägg för dig som är pensionär

Du som är 65 år eller äldre behöver ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från Pensionsmyndigheten. Om din inkomst eller hyra ändras ska även detta anmälas till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten
839 89 Östersund
Telefon: 0771-77 67 76

Bostadsbidrag till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker om bostadsbidrag (BOB) hos Försäkringskassan. Om din inkomst eller hyra ändras ska även detta anmälas till Försäkringskassan.

Försäkringskassan
531 30 Lidköping
Telefon: 0771-52 45 24
Besöksadress:
Fiskaregatan 4 b, Lidköping
Öppettider: Vardagar kl. 10–16

Överklaga ett avgiftsbeslut

Tycker du att du betalar för mycket för den hjälp du får, eller att du har för lite pengar över när avgifterna är betalda? Då kan du överklaga ditt avgiftsbeslut till länsrätten. Du hittar mer information om överklagan på sista sidan i ditt avgiftsbeslut.

Räkneexempel vid olika inkomst
Gustav
Rut
6. Att betala4901 342
Kronor/månadKronor/månad
Inkomst av pension efter skatt6 96712 350
Inkomst av kapital efter skatt8585
Bostadstillägg3 0830
1. Summa inkomst 10 135 12 435
2. Förbehållsbelopp5 0575 057
3. Bostadskostnad 4 5884 588
4. Avgiftsutrymme4902 790
5. Avgifter Hemtjänst, nivå 21 3421 342