Boende för äldre

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköping finns ett brett utbud av boende för dig som äldre. Vi arbetar alla för att ge dig bästa möjliga vård och stöd.

Bräddegårdens äldreboende

Du kan välja mellan flera olika boendeformer. När du ansöker om en plats på ett äldreboende eller gruppboende för personer med demenssjukdom, bedömer vi och tar hänsyn till dina behov. Äldreboende och gruppboende för personer med demenssjukdom är till för personer med ett mycket stort omvårdnadsbehov.

Gruppboende för personer med demenssjukdom

För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden som är behovsprövade. Här bor man i en liten grupp om åtta till tio personer och får vård och omsorg utifrån sina egna behov. Läs mer om våra gruppboenden för personer med demenssjukdom:

Tallskogens demensboende

Östhaga demenscenter nedre

Östhaga demenscenter övre

Pensionärslägenheter

Vi har pensionärslägenheter i Råda, Tolsjö, Tun och Örslösa. De flesta lägenheterna ligger i anslutning till ett äldreboende. Du har eget kontrakt på din lägenhet och boendet är självständigt. Alla hyresgäster har möjlighet att köpa lunch på ett äldreboende eller en matservering.

Vem kan få en pensionärslägenhet?

Enda kravet för att söka en lägenhet är att sökande har fyllt 65 år. Ifall sökande är makar, sambor eller syskon, räcker det att medsökande har fyllt 65 år. Lägenheterna hyrs ut i tur och ordning.

Vill du veta mer?

Vänd dig till SeniorCenter
Telefon:
0510-77 12 88

Läs mer om våra pensionärslägenheter

Intresseanmälan Trygghetsboende Pensionärslägenheter

Trygghetsboende

I kommunen har det byggts flera nya trygghetsboenden där allt är anpassat för din bekvämlighet. Boendet passar både dig som klarar dig på egen hand och dig som behöver stöd i vardagen.

Vem kan få ett trygghetsboende?

För att få en lägenhet i ett trygghetsboende gäller olika åldersgränser. Vissa boende har gränsen 65 år, medan andra har 70 år. För makar, sambor eller syskon räcker det att en av er har nått åldersgränsen. Det görs ingen behovsprövning för trygghetsboende.

De två åldersgränserna beror på förändrade regler för statsbidrag vid byggnation av trygghetsboende.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av ett trygghetsboende anmäler du ditt intresse direkt till respektive hyresvärd.

Läs mer om våra trygghetsboenden.

Intresseanmälan Trygghetsboende Pensionärslägenheter

Äldreboende

Våra äldreboenden är behovsprövade och är till för dig som har behov av mycket omvårdnad. Här har du en egen bostad som möbleras med dina egna möbler, förutom säng som redan finns i alla bostäder. På boendet finns även flera rum som är till för gemenskap och aktiviteter. Självfallet finns det även matsal och sällskapsrum.

Parboende

Du som har en plats på ett boende för äldre, eller som ansökt om en plats, kan också ansöka om att din make/maka ska få flytta med dig. För att ni ska få bo tillsammans måste ni vara överens om det, införstådda med vad det innebär och att boende för äldre alltid är ett frivilligt val. Om bara en av er vill bo tillsammans kan vi alltså inte godkänna det. Det är också viktigt att ni avser att bo tillsammans under en lång tid.

Kan vi ändra oss om vi vill?

Ni har rätt att prova att bo tillsammans och sedan ändra er.

Har den medboende rätt till stödinsatser?

Den medboende får klara sig på egen hand på samma sätt som om personen skulle bo i ett eget boende. Om den medflyttande har behov av stödinsatser kan hen själv ansöka om det.

Vilken avgift betalar den medboende?

Den medboende betalar hyra för sin lägenhet, och kan även välja att mat ska ingå, vilket hen då betalar för. Om den medboende har sökt och fått beviljat hemvårdsinsatser så betalar hen hemvårdsavgift.

För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden som är behovsprövade. Här bor man i en liten grupp om åtta till tio personer och får vård och omsorg utifrån sina egna behov. Läs mer om våra gruppboenden för personer med demenssjukdom:

Tallskogens demensboende

Östhaga demenscenter nedre

Östhaga demenscenter övre

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta (12)