Galeasen – korttidsenhet och växelvård

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Galeasen – korttidsenhet och växelvård

Besök & post/leverans:
Vårdcentrum Ågårdsskogen,
Korttidsenheten Galeasen,
Tallskogsvägen 2, 531 51 Lidköping

Galeasen ligger vid Ågårdsskogens vårdcentrum. Här stödjer vi dig som behöver korttidsvård. Vi planerar stödet efter dina behov och sätter tillsammans med dig upp mål för din vistelse.

Telefonnummer till Galeasen
Enhet Korttid 0510-77 10 89
Sjuksköterska 0510-77 11 53 eller 77 11 54

Enhet Växelvård 0510-77 11 09
Sjuksköterska 0510-77 11 98
Enhetschef Galeasen 0510-77 10 88

Hos oss finns två enheter, en för korttidsvård och en för växelvård, och här kan du bo under en viss tid. Du kan exempelvis bo hemma en period och sedan vistas en tid på Galeasen. Du kan också ha behov av korttidsvård för att vi ska kunna utreda om det behövs andra insatser i din bostad eller om du har behov av ett särskilt boende. Korttidsvård kan även fungera som en avlösning för anhöriga.

Det bedrivs även korttid- och växelvårdverksamhet inom Demenscentrum.

Om Galeasen korttid

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens vårdcentrum. Hos oss kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering.

För att du och dina anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi på Galeasen med kontaktmannagrupper. Grupperna fungerar som din förlängda arm i de situationer där du behöver hjälp och stöd. Vi har fyra grupper med olika färgkodning som man ser på våra namnskyltar. I varje grupp finns tre eller fyra undersköterskor som ansvarar för just dig under din korttidsvistelse. Till varje kontaktmannagrupp finns en sjuksköterska med samma färgkodning. I teamet ingår även arbetsterapeut, rehabassistent och sjukgymnast/fysioterapeut.

Syfte med korttidsboende

  • Ge avlösning för närstående
  • Erbjuda växelvård för dig som vårdas av närstående
  • Få tid att utreda om du åter kan bo i ditt eget hem efter en sjukhusvistelse eller om du behöver plats på ett äldreboende
  • Ge dig omvårdnad medan du väntar på en plats i äldreboende.

Vem kan få korttidsvård?

För att du ska få korttidsvård behöver du ett beslut från en av våra biståndshandläggare. Ibland kan du istället för korttidsboende erbjudas en plats på ett äldreboende.

Var ligger Galeasen?

Du hittar oss i direkt anslutning till Ågårdsskogens vårdcentrum i Lidköping.

Om Galeasen växelvård

På Galeasen finns en särskild enhet för växelvård. Hit kan du komma regelbundet och växla dessa perioder med att bo i ditt eget hem. Växelvården finns till för att ge avlösning till en anhörigvårdare eller för dig som regelbundet behöver byta hemmiljö för att samla kraft och få socialt umgänge.

Individuella insatser

På Galeasen planerar vi din hjälp efter dina behov och möjligheter. Vi sätter tillsammans upp ett mål för din vistelse.

Kontaktmannaskap

För att såväl du som anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi med kontaktmannaskap. Din kontaktman fungerar som din förlängda arm i de situationer då du behöver hjälp och stöd.

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens vårdcentrum. Hos oss kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering.

För att du och dina anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi på Galeasen med kontaktmannagrupper. Grupperna fungerar som din förlängda arm i de situationer där du behöver hjälp och stöd. Vi har fyra grupper med olika färgkodning som man ser på våra namnskyltar. I varje grupp finns tre eller fyra undersköterskor som ansvarar för just dig under din korttidsvistelse. Till varje kontaktmannagrupp finns en sjuksköterska med samma färgkodning. I teamet ingår även arbetsterapeut, rehabassistent och sjukgymnast/fysioterapeut.

Syfte med korttidsboende

  • Ge avlösning för närstående
  • Erbjuda växelvård för dig som vårdas av närstående
  • Få tid att utreda om du åter kan bo i ditt eget hem efter en sjukhusvistelse eller om du behöver plats på ett äldreboende
  • Ge dig omvårdnad medan du väntar på en plats i äldreboende.

Vem kan få korttidsvård?

För att du ska få korttidsvård behöver du ett beslut från en av våra biståndshandläggare. Ibland kan du istället för korttidsboende erbjudas en plats på ett äldreboende.

Var ligger Galeasen?

Du hittar oss i direkt anslutning till Ågårdsskogens vårdcentrum i Lidköping.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta