Dagverksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköping finns flera dagverksamheter med olika inriktningar.

 

Galeases dagverksamhet

Behovet av aktivitet och gemenskap ska i första hand tillgodoses genom det allmänna utbudet i kommunen, till exempel vid de mötesplatser som finns runt om i Lidköpings kommun. På  Galeasen finns dagverksamhet för personer som har svårt att tillgodogöra sig utbudet som erbjuds generellt eller som har behov som inte kan tillgodoses på öppna mötesplatser. I verksamheten arbetar undersköterskor och rehabassistenter som ger stöd vid aktiviteter, träning och omvårdnad. För att komma till verksamheten behövs ett biståndsbeslut.

Mål för dagverksamheten

Målet för dagverksamheten är att skapa stimulans, bryta ensamhet och isolering samt upprätthålla psykisk och fysisk förmåga. Dagverksamhet kan också beviljas som anhörigstöd.

Öppettider

Dagverksamheten på Galeasen är öppen klockan 09:00-15:00, måndag-fredag.

Kontakta dagverksamheten

Telefon 0510-77 15 94 eller 0510-77 17 59.

Cura och Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Cura & Gluntens dagverksamhet

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Behovet av aktivitet och gemenskap ska i första hand tillgodoses genom det allmänna utbudet i kommunen, till exempel vid de mötesplatser som finns runt om i Lidköpings kommun. På  Galeasen finns dagverksamhet för personer som har svårt att tillgodogöra sig utbudet som erbjuds generellt eller som har behov som inte kan tillgodoses på öppna mötesplatser. I verksamheten arbetar undersköterskor och rehabassistenter som ger stöd vid aktiviteter, träning och omvårdnad. För att komma till verksamheten behövs ett biståndsbeslut.

Mål för dagverksamheten

Målet för dagverksamheten är att skapa stimulans, bryta ensamhet och isolering samt upprätthålla psykisk och fysisk förmåga. Dagverksamhet kan också beviljas som anhörigstöd.

Öppettider

Dagverksamheten på Galeasen är öppen klockan 09:00-15:00, måndag-fredag.

Kontakta dagverksamheten

Telefon 0510-77 15 94 eller 0510-77 17 59.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan