Dagverksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Dagverksamhet

I Lidköping finns flera dagverksamheter med olika inriktningar.

IMG_0782

 

Dagverksamhet i Råda och på Galeasen

Behovet av aktivitet och gemenskap ska i första hand tillgodoses genom det allmänna utbudet i kommunen, till exempel vid de mötesplatser som finns runt om i Lidköpings kommun. I Råda och på Galeasen finns dagverksamhet för personer som har svårt att tillgodogöra sig utbudet som erbjuds generellt eller som har behov som inte kan tillgodoses på öppna mötesplatser. I verksamheten arbetar undersköterskor och rehabassistenter som ger stöd vid aktiviteter, träning och omvårdnad. För att komma till verksamheten behövs ett biståndsbeslut.

Mål för dagverksamheterna

Målet för dagverksamheterna är att skapa stimulans, bryta ensamhet och isolering samt upprätthålla psykisk och fysisk förmåga. Dagverksamhet kan också beviljas som anhörigstöd.

Öppettider

Dagverksamheterna i Råda och på Galeasen är öppna klockan 08:00-16:00, måndag-fredag.

Kontakta dagverksamheterna

Råda dagverksamhet 0510-77 17 59
Galeasen dagverksamhet 0510-77 15 94

Cura och Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Cura & Gluntens dagverksamhet

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Behovet av aktivitet och gemenskap ska i första hand tillgodoses genom det allmänna utbudet i kommunen, till exempel vid de mötesplatser som finns runt om i Lidköpings kommun. I Råda och på Galeasen finns dagverksamhet för personer som har svårt att tillgodogöra sig utbudet som erbjuds generellt eller som har behov som inte kan tillgodoses på öppna mötesplatser. I verksamheten arbetar undersköterskor och rehabassistenter som ger stöd vid aktiviteter, träning och omvårdnad. För att komma till verksamheten behövs ett biståndsbeslut.

Mål för dagverksamheterna

Målet för dagverksamheterna är att skapa stimulans, bryta ensamhet och isolering samt upprätthålla psykisk och fysisk förmåga. Dagverksamhet kan också beviljas som anhörigstöd.

Öppettider

Dagverksamheterna i Råda och på Galeasen är öppna klockan 08:00-16:00, måndag-fredag.

Kontakta dagverksamheterna

Råda dagverksamhet 0510-77 17 59
Galeasen dagverksamhet 0510-77 15 94