Ansök om äldreomsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi hjälper dig som har fyllt 65 år och som behöver stöd i din vardag eller annat boende. Tillsammans med dig försöker våra biståndshandläggare hitta en lösning som passar dina behov.

Så gör du för att ansöka om äldreomsorg

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till SeniorCenter, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. SeniorCenter nås på telefon 0510-77 12 88. Du kan också själv kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Ansökan om äldreomsorg – blankett

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd gör vår biståndshandläggare ett hembesök hos dig. Ni pratar om dina önskemål och behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus sker i första hand mötet digitalt, men uppföljningen av stödet sker oftast i ditt hem. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker om äldreomsorg

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån socialtjänstlagen (SoL). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om. Du får beslutet hemskickat till dig inom tre veckor från att ansökan har kommit in. Ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör får du via din handläggare. Om du tycker att det verkar krångligt och svårt hjälper vi dig gärna.

Kontakta biståndshandläggare

Du når våra biståndshandläggare på telefon måndag till fredag kl. 8:00–9:00.

Varje handläggare ansvarar för ett visst geografiskt område. Handläggarna tar emot ansökningar och beslutar om ärenden inom:

  • boende
  • hemvård
  • korttid
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm.

Kontakta biståndshandläggare

Victoria Ivarsson
Telefon: 0510-77 11 17
Område: Nya staden med Tolsjö hemvård (Stenhammar).

Zheng Zheng
Telefon: 0510-77 08 54
Område: Nya staden med Örslösa hemvård.

Lena Bohman
Telefon: 0510-77 11 62
Område: Nya staden med Ljungen hemvård.

Åsa Bryngelfors
Telefon: 0510-77 11 58
Område: Nya staden med Centrum Väst.

Britta Fahlgren
Telefon: 0510-77 11 60
Område: Nya staden med Drömstan hemvård.

Chatarina Andersson
Telefon: 0510-77 11 67
Område: Gamla staden med boende och hemvård i Vinninga och Järpås.

Louise Rydenvald Isaksson
Telefon: 0510-77 11 63
Område: Gamla staden med Margretelund, området kring och i servicehuset Marielund samt trygghetsboendet Tusenfotingen.

Victoria Järkeborn
Telefon: 0510-77 09 03
Område: Gamla staden med Lidåker, Ljunghed och Majåker samt området kring Solhaga äldreboende.

Alexandra Ivarsson
Telefon: 0510-77 11 57
Område: Gamla staden Centrum Öst, öster om Lidan.

Martina Qvist
Telefon: 0510-77 09 01
Område: Boendesamordnare och mottagare av frågor samt ansökningar om äldreboende som inkommer från andra kommuner.

Carina Svensson
Telefon: 0510-77 10 07
Område: Handläggare resurs.

Stödinsatser

Vi erbjuder följande stödinsatser:

Hemvård i eget boende till äldre och personer med funktionsnedsättning

Boende för äldre

Trygghetslarm

Färdtjänst

Anhörigstöd

Korttidsvistelse/Växelvård

Dagverksamhet

Insatser som inte kräver biståndsbedömning

Vi erbjuder servicetjänster för dig som är över 80 år. Läs mer om våra servicetjänster. 

Mat och inköp

Du kan få mat levererad till ditt hem av vår hemvårdspersonal. Maten lagas från grunden i Lidköpings kommuns största storkök, Vänerköket. När du beviljas bistånd för matdistribution får du matportioner som levereras till din bostad. Abonnemanget gäller det antal portioner per vecka som du beviljats bistånd för.

Hur väljer jag vilken mat jag önskar?

Varje vecka får du en matsedel med tio olika rätter att välja mellan. Vid varje maträtt fyller du i hur många portioner du önskar. Du kan alltså beställa flera portioner av samma rätt. När varmrätten består av soppa ingår en efterrätt. Varje portion är avsedd till en person. När du fyllt i din beställning lämnar du den till personalen från Mat & Inköp, som skickar den vidare till Vänerköket.

Vad kostar maten?

Du betalar 61 kronor per portion, utkörning av maten ingår.

För dig som är över 80 år

Om du är över 80 år kan Servicetjänster stödja dig med matdistribution. Servicetjänster sköter då inhandlingen åt dig och du betalar 155 kronor/timme.

Inköp

Du kan få stöd med matinköp från ICA, där betalning sker med kort, eller på Hemköp mot faktura. Inköp sker en gång per vecka och varorna levereras hem till dig i kylbil. Inköpslista lämnar du till Mat & Inköp senast måndag i den vecka som inköpen sker.

Vem kan få stöd med inköp?

För att få stöd med inköp behöver du ett biståndsbeslut som säger att du har behov av insatsen.

Vad kostar det?

Du betalar enligt hemvårdstaxan. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

För dig som är över 80 år

Om du är över 80 år kan Servicetjänster hjälpa dig med inköp. Servicetjänster sköter då inhandlingen åt dig och du betalar 155 kronor/timme.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till SeniorCenter, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. SeniorCenter nås på telefon 0510-77 12 88. Du kan också själv kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Ansökan om äldreomsorg – blankett

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd gör vår biståndshandläggare ett hembesök hos dig. Ni pratar om dina önskemål och behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus sker i första hand mötet digitalt, men uppföljningen av stödet sker oftast i ditt hem. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker om äldreomsorg

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån socialtjänstlagen (SoL). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om. Du får beslutet hemskickat till dig inom tre veckor från att ansökan har kommit in. Ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör får du via din handläggare. Om du tycker att det verkar krångligt och svårt hjälper vi dig gärna.