Rehabilitering

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Rehabilitering

Rehab Lidköping finns till för dig som har hemsjukvård i hemmet, deltar i daglig verksamhet eller bor i särskild boendeform. Inom Rehab Lidköping kan du få stöd av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi hjälper dig även att få kontakt med en hjälpmedelstekniker.

Vår uppgift är att ge stöd till dig som har svårt att klara dina vardagsaktiviteter. Vi bedömer ditt behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovningar, ibland tillsammans med annan personal. Rehabiliteringen sker framförallt i det egna hemmet, men även på korttidsavdelning. Även du som är anhörig kan få råd och stöd av Rehab Lidköping.

Om du vill veta mer, vänd dig till:

Rehab Lidköping
E-postrehab@lidkoping.se 
Telefon:0510-77 13 54

Hjälpmedel

Har du behov av att prova ett hjälpmedel? Via Rehab Lidköping kan du komma i kontakt med en förskrivare som bedömer ditt behov av hjälpmedlet. Förskrivaren kan sedan lämna ut hjälpmedlet till dig.

Kontakt

Rehab Lidköping
Telefon: 0510-77 13 54

Återlämning av hjälpmedel

På hjälpmedelsförrådet kan du lämna tillbaka hjälpmedel du inte har behov av.
Adress: Tallskogsvägen 2, Ågårdsskogens vårdcentrum, ÅVC, 531 51 Lidköping
Telefon: 0510-77 03 67
Öppettider: Måndagar kl. 13:00–16:00

Reparation av hjälpmedel

Om du behöver en reparation av ditt hjälpmedel kontaktar du:
Rehab, Ågårdsskogens vårdcentrum
Telefon: 0510-77 13 54

Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen i Skövde.
Telefon: 010-473 80 80.

Rehabinsatser på Galeasens korttidsenhet

För dig som vistas på korttidsenheten Galeasen och har rehabiliteringsbehov finns arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistent tillgängliga.

Läs mer om Galeasen

Rehabinsatser för hemvård och äldreboende

Rehabilitering i hemmet

Rehab Lidköpings arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter stödjer dig i ditt hem. För kontakt med Rehab Lidköping, vänd dig till:

Lidköpings kommun
E-postrehab@lidkoping.se 
Telefon, växel: 0510-77 00 00.

Utökat stöd

I Lidköpings hemvårdsområden finns möjlighet att få extra stöd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Målsättningen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Vår rehabpersonal arbetar i team tillsammans med hemvårdspersonal och distriktssköterskor. Teamet har kontinuerlig kontakt med biståndshandläggare.

Utökade rehabinsatser innebär bland annat:

  • mer träning och behandling för dig, av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut
  • närmare samarbete med vårdpersonalen så att du kan nå dina individuella mål
  • förbättrat samarbete mellan sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, hemvårdspersonal och distriktssköterska
  • ett aktiverande arbetssätt som genomsyrar allt hemvårdsarbete.

Vem kan få utökat stöd?

Det är till för dig som har behov av extra stöd i ditt hem. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ska ha gjort bedömningen att du har behov av träning och/eller hjälpmedel.

Rehabilitering i äldreboende

För dig som bor på ett äldreboende och har behov av rehabilitering, finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter tillgängliga. För kontakt med Rehab Lidköping, vänd dig till:

Lidköpings kommun
Telefon, växel: 
0510-77 00 00.

Rehabmottagningar i Lidköping

Närhälsan Rehabmottagning

Ågårdsskogens vårdcentral, Tallskogsvägen 2

Telefon: 0510-48 89 80

Öppen mottagning Arbetsterapeut måndag – torsdag klockan 13:00-14:30. För utprovning av enklare hjälpmedel.

RehabCentrum

Fabriksgatan 4. Telefon: 0510-215 58, eller skicka e-post till RehabCentrum.

Fysrehab

Fabriksgatan 4. Telefon: 0510-600 04, eller skicka e-post till Fysrehab.

Har du behov av att prova ett hjälpmedel? Via Rehab Lidköping kan du komma i kontakt med en förskrivare som bedömer ditt behov av hjälpmedlet. Förskrivaren kan sedan lämna ut hjälpmedlet till dig.

Kontakt

Rehab Lidköping
Telefon: 0510-77 13 54

Återlämning av hjälpmedel

På hjälpmedelsförrådet kan du lämna tillbaka hjälpmedel du inte har behov av.
Adress: Tallskogsvägen 2, Ågårdsskogens vårdcentrum, ÅVC, 531 51 Lidköping
Telefon: 0510-77 03 67
Öppettider: Måndagar kl. 13:00–16:00

Reparation av hjälpmedel

Om du behöver en reparation av ditt hjälpmedel kontaktar du:
Rehab, Ågårdsskogens vårdcentrum
Telefon: 0510-77 13 54

Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen i Skövde.
Telefon: 010-473 80 80.