SeniorCenter – en plats för möten och gemenskap

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

SeniorCenter – en plats för möten och gemenskap

Målaregatan 22,
531 30 Lidköping

SeniorCenter är en informations- och mötesplats dit alla seniorer i kommunen är välkomna. Här finns möjlighet till gemenskap och att delta i olika aktiviteter. Målet med vår verksamhet är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för seniorer i Lidköping. Vi svarar på alla dina frågor om äldreomsorgen i Lidköping.

Seniorcenter ingång

Rundvandring på SeniorCenter

Välkommen in till oss på en virtuell rundtur.

Frukostbuffé & lunchservering

Vi erbjuder färdiga frukostfrallor måndag till fredag från kl. 8:30, priset är 24 kronor och då ingår kaffe. Vi serverar även utsökt lunch alla vardagar kl. 12:00–13:30. Titta gärna på veckans matsedel.

Aktiviteter

Hos oss erbjuder vi många aktiviteter, alltifrån modevisningar och bingo till föreläsningar och gruppgymnastik. Läs mer om våra aktiviteter just nu.

Vi som arbetar här

Chef/ledare

Enhetschefen ansvarar för att leda och inspirera arbetsgruppen på SeniorCenter mot verksamhetens mål och visioner. Chefen ska informera om SeniorCenters verksamhet ute i kommunen och arbeta aktivt med marknadsföring. Våra ledord är lätt och enkelt!

I chefens uppdrag ingår samverkan med andra aktörer, omvärldsbevakning, pensionärsråd och att söka ekonomiska medel. Chefen ska hålla det goda värdskapet vid liv samt sprida det till kommunens verksamheter.

Vill du veta mer?

Vänd dig till Robert Gallus
Telefon: 0510-77 07 91

????????????????????????????????????

Robert Gallus

Aktivitetssamordnare

Inom våra äldreboenden finns två aktivitetssamordnare som har sin placering på SeniorCenter. Samordnarna ansvarar, tillsammans med aktivitetsassistenter på de olika äldreboendena, för olika typer av aktiviteter: gymnastik, läsecirklar, spel, minnesträning, frågesport, bakning med mera. Aktivitetssamordnarna sköter även samordning och bokning av underhållning på våra äldreboenden.

Vill du veta mer?

Vänd dig till våra aktivitetssamordnare Cecilia Larsson och Susanne Henningsson.
Måndag till fredag kl. 8:00-9:00.
Telefon: 0510-77 17 61

Cecilia Larsson

Cecilia Larsson

Susanne Henningsson

Susanne Henningsson

Anhörigsamordnare

Som anhörig kan du få stöd av oss för att ta hand om den som står dig nära. Vi erbjuder dig hjälp att vårda en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. Du kan även få stöd för att hjälpa närstående med en funktionsnedsättning.
Anhörigstödet ges inte bara till dig som förälder eller make, maka eller sambo. Det kan också vara hjälp mellan syskon, grannar och goda vänner. Du kan söka stödet även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommun, landsting, skola eller Försäkringskassan.

Läs reportage om vårt anhörigcafé

Varje onsdag träffas anhöriga för en stunds gemenskap.

Vill du få mer information?

Vänd dig till vår anhörigsamordnare Kathe Åhs.
Telefon: 0510-77 17 30

kathe
Kathe Åhs

Kökspersonal

SeniorCenter erbjuder frukostbuffé, lunchservering, fikabröd och kaffe alla vardagar. Här arbetar en kock och ett ekonomibiträde som lagar all mat från grunden. I dagsläget har vi även öppnat upp möjligheter för praktikanter från Dela Gardiegymnasiets restaurangskola samt Arbetsförmedlingen att erbjuda praktikplats i vårt kök.

På Seniorcenter ska det finnas möjlighet att äta mat i gemenskap med andra. Erbjudandet om mat riktar sig främst till målgruppen 65+ och personer med funktionsnedsättning.

Nästan varje månad sker någon aktivitet som kretsar kring maten. Det kan exempelvis vara kräftskiva, Nobelfest, julbord, surströmmingsafton, grillfest, påsklunch, midsommarlunch eller ”gåsamiddag”. Köket arrangerar även studiecirklar såsom matlagningskurser.

Vill du veta mer?

Vänd dig till Kock Peter Haraldsson
Måndag till fredag kl. 8:30–17:00
Telefon: 0510-77 18 26

Maria HasselströmPeter Haraldsson

          Maria Hasselström                               Peter Haraldsson                                 

Samordnare för Seniorers hälsa

Folkhälsorådet har tillsatt en arbetsgrupp, Seniorers hälsa, som består av en samordnare och en grupp seniorer som arbetar ideellt. Gruppen utgår från de mål för folkhälsoarbete som finns i Lidköpings verksamhetsplan. Syftet är att främja äldres hälsa med fysisk aktivitet och förebyggande av fallolyckor.

Uppdraget

Det hälsofrämjande arbetet sker på SeniorCenter, ute på mötesplatser, hos föreningar och andra platser inom Lidköpings kommun. Det handlar om kunskapsförmedling och aktiviteter som föreläsningar, studiecirklar och temadagar.

Varje år ansvarar Seniorers hälsa för att anordna en Seniordag. Evenemanget ska vara informativt, socialt och underhållande. Gruppen ska samarbeta med föreningsliv, intresseorganisationer, näringsliv och studie­­förbund. Det är även önskvärt att samarbete sker med primärvården.

Samord­naren för Seniorers hälsa ska arbeta aktivt med omvärldsorientering. Samordnaren ska även ha kunskap om lokala och nationella handlings­pla­ner för folkhälsoarbete.

Kontakter

Samordnare för Seniorers Hälsa
Linda Karlsson
Telefon: 0708-69 29 31

Kerstin Sjöström
Telefon: 0510-77 08 77

Seniorguide

På SeniorCenter finns alltid en seniorguide som tar emot besök och inkommande telefonsamtal. Guiden ger information om Vård & Omsorgs verksamheter och svarar på alla frågor gällande äldreomsorg. Om Seniorguiden inte kan svara på din fråga, kontaktar guiden rätt tjänsteman som inom kort återkommer till dig. Den här tjänsten kallar vi för ”ett nummer in”. Detsamma gäller även ärenden inom servicetjänster och yttre hemtjänst.

Hos seniorguiden kan du också anmäla dig till olika aktiviteter som erbjuds. Aktiviteterna har betoning på hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser. Förutom ovanstående uppgifter, handlägger seniorguiden ansökningar om föreningsbidrag och så småningom handläggning av köer till pensionärslägenheterna i Tun, Råda, Tolsjö och Örslösa.

Vill du veta mer?

Vänd dig till Seniorguide Dzevad Vizlin
Måndag till fredag kl. 8:30–17:00
Telefon: 0510-77 12 88

Dzevadkvinna 5

Seniorguide Dzevad Vizlin            Seniorguide/Servicetjänster Majlis Larsson

Ani Liljedahl

Värdinna Ann-Chatrine (Anki) Lindenhall  

Syn- och hörselinstruktörer

För dig som är syn- eller hörselskadad och behöver stöd i vardagen finns våra syn- och hörselinstruktörer. Tanken är att du ska kunna leva ett självständigt liv och få råd, handledning och träning. Du kan få hjälp på en mottagning eller i ditt hem.

Syn- och hörselinstruktörerna har ett nära samarbete med Syncentralen i Skövde och Hörcentralen Lidköping. Det är genom Syncentralen och Hörcentralen som du får dina syn- och hörselhjälpmedel. Du behöver ingen remiss för kontakt med våra syn- och hörselinstruktörer.

Vid ett hembesök kan du få hjälp med:

  • träning att använda optiska och andra tekniska hjälpmedel
  • träning att använda och sköta din hörapparat
  • att ta del av talböcker och taltidningar
  • att hitta i din omgivning
  • att ställa in rätt belysning.

Syn- och hörselinstruktörer

Vänd dig till våra syn- och hörselinstruktörer Marianne Hasselström och Susanne Henningsson.
Telefon: 0510-77 07 99
Telefontid: Vardagar kl. 8:00–10:00.

kvinna 3Marianne Hasselström

Susanne Henningsson                            Marianne Hasselström

Volontärsamordnare

Vår volontärsamordnare har hand om volontärverksamheten i Vård & Omsorg. Samordnaren arbetar aktivt för att hitta nya volontärer, som gärna ställer upp på olika aktiviteter och önskemål från äldre. Frivilliga insatser ska vara ett komplement till Vård & Omsorgs verksamheter. Volontärerna ska alltså inte ersätta hemvårdspersonalen, utan deras uppgift är att vara med och förgylla en annan människas tillvaro.

Vill du veta mer?

Vänd dig till volontärsamordnare  Ewa Gustafsson.
Telefon: 0510-77 11 14

volontär 1

            Ewa Gustafsson 

Värdinna

Maria Persson

Maria Persson

Enhetschefen ansvarar för att leda och inspirera arbetsgruppen på SeniorCenter mot verksamhetens mål och visioner. Chefen ska informera om SeniorCenters verksamhet ute i kommunen och arbeta aktivt med marknadsföring. Våra ledord är lätt och enkelt!

I chefens uppdrag ingår samverkan med andra aktörer, omvärldsbevakning, pensionärsråd och att söka ekonomiska medel. Chefen ska hålla det goda värdskapet vid liv samt sprida det till kommunens verksamheter.

Vill du veta mer?

Vänd dig till Robert Gallus
Telefon: 0510-77 07 91

????????????????????????????????????

Robert Gallus

Öppettider

Måndag

08:30 - 19:00

Tisdag

08:30 - 17:00

Onsdag

08:30 - 19:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 19:00

Söndag

14:30 - 16:30

Karta

Visa större karta