Hemvård – Stöd i hemmet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du som bor i eget boende har möjlighet att ansöka om omvårdnadsinsatser och/eller stöd med vissa praktiska sysslor i hemmet.

Vill du bo kvar hemma och samtidigt få stöd i din vardag? Vi utgår från dina behov och ger dig det stöd du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem. I Lidköpings kommun använder vi begreppet hemvård, eftersom vi ansvarar för både hälso- och sjukvården och hemtjänsten.

Stödinsatser

Fixarservice/Fixarbrandis

Vi erbjuder fixarservice till dig som är äldre eller som har en funktionsnedsättning. Syftet är att förebygga skador och olycksfall i din egen bostad. Den som utför tjänsten kallas fixarbrandis och arbetar inom Räddningstjänsten. Vår fixarbrandis kan hjälpa dig med exempelvis:

 • byte av glödlampor, proppar och batterier
 • uppsättning och nedtagning av gardiner
 • uppsättning av tavlor
 • upp- och nedtagning av saker i höga skåp
 • fästning av sladdar
 • uppsättning av brandvarnare.

Säkerhetsgenomgång

Vi kan göra en säkerhetsgenomgång av ditt hem. Då går vi bland annat igenom brandsäkerheten i ditt hem och risker för fall- och halkolyckor.

Behöver jag betala något?

Fixarservice och säkerhetsgenomgång är gratis. Det enda du behöver betala är eventuella materialkostnader.

Vill du beställa fixarservice, eller har du frågor?

Kontakta Fixarservice Telefon: 0510-77 18 18 Telefontid: Måndag till fredag kl. 8:00–12:00.

Servicetjänster

För dig som bor i Lidköpings kommun, och har fyllt 80 år, har vi ett brett utbud av servicetjänster. Vi kan hjälpa dig med praktiska sysslor som underlättar din vardag. Du har rätt till upp till åtta timmars hjälp varje månad. Du kan få hjälp med flera olika tjänster:

 • inköp och ärenden
 • veckostädning
 • tvätt och strykning
 • promenader och ledsagning
 • matdistribution av färdiglagade portioner eller en förberedd Matkasse

Avgifter
Avgiften för servicetjänster är 155 kronor per timme (år 2020). Avgift för matdistribution och Matkasse tas ut enligt gällande taxa inom äldreomsorgen. Du får en faktura hemskickad varje månad, i efterskott.

Begränsningar

Servicetjänster omfattar inte personlig omvårdnad. Det går inte att spara antalet timmar från en månad till en annan.

Vill du veta mer eller beställa servicetjänster?

Kontakta Servicetjänster Telefon: 0510-77 15 48

Tillsyn via trygghetskamera

Trygghetskamera är till för dig som har behov av tillsyn, exempelvis på natten, men som inte vill bli störd av ett hembesök. Du kan då få tillsyn i ditt hem via en trygghetskamera. Erbjudandet är frivilligt och kan när som helst avslutas. Tillsyn med trygghetskamera ska ses som ett alternativ eller komplement till ett vanligt hembesök.

Vem passar det?

För dig som har behov av tillsyn är trygghetskamera ett tryggt alternativ. Du kanske upplever att du blir störd när hemvårdens personal gör tillsynsbesök. Det kan också vara så att du är lättväckt eller av någon annan anledning inte vill ha ett fysiskt besök.

Hur fungerar tillsynen?

Social Välfärd tillhandahåller och installerar en webbkamera i valt rum. Internetuppkoppling i hemmet är inte nödvändigt. Kameran är mörkerseende och bilden rörlig. Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder sker. Det går inte att prata via kameran. Endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot kameran.

Vem tittar på bilden?

Personalen vid Trygghetscentralen utför tillsynen via dator på de tider som du och hemvården kommit överens om. Det regleras i ett avtal vilka tider som gäller och vad som ska göras om du inte befinner dig i sängen vid tillsynen. Trygghetskameran är bara aktiv på de överenskomna tiderna.

Vad kostar det?

För tillsyn via trygghetskamera utgår samma avgift som för ett vanligt hembesök. Ordinarie hemvårdstaxa gäller.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakta Trygghetscentralen, telefon 0510-77 00 90.

Trygghetslarm

För dig som vill bo kvar i ditt eget hem finns möjlighet att få ett trygghetslarm. Du kan då känna dig säker på att du enkelt kan få kontakt med personal via Trygghetscentralen som är bemannad dygnet runt och tar emot och förmedlar larm. Trygghetscentralen tar även emot telefonsamtal från personer som inte har trygghetslarm.

Ansökan om trygghetslarm

Trygghetslarmet beviljas efter en prövning av dina behov. Det kan exempelvis vara att du känner dig otrygg eller orolig, att du är sjuk eller har svårt att förflytta dig. Du ansöker om trygghetslarm muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till  en biståndshandläggare. Till din ansökan om trygghetslarm ska du även bifoga en Inkomstförfrågan. Utifrån de inkomstuppgifter du lämnar räknar vi ut avgiften för trygghetslarmet.

Inför installation av trygghetslarm

För att vi ska kunna hjälpa dig när du larmar behöver du lämna 4 nycklar till Trygghetscentralen. Nycklarna förvaras kodade med nummer och är inlåsta i skåp på Trygghetscentralen och i berörd hemvårdslokal. Du behöver inte ha något fast telefonabonnemang eftersom trygghetslarmet är kopplat till mobilnätet via ett SIM-kort som tillhandahålls av Trygghetscentralen.

Inför återlämning av trygghetslarm

Om du ska lämna tillbaka ett trygghetslarm önskar vi att du, innan du drar ur larmet, kontaktar Trygghetscentralen på nedan nummer.

Trygghetscentralen telefon: 0510-77 00 90 (dygnet runt)

Vi erbjuder fixarservice till dig som är äldre eller som har en funktionsnedsättning. Syftet är att förebygga skador och olycksfall i din egen bostad. Den som utför tjänsten kallas fixarbrandis och arbetar inom Räddningstjänsten. Vår fixarbrandis kan hjälpa dig med exempelvis:

 • byte av glödlampor, proppar och batterier
 • uppsättning och nedtagning av gardiner
 • uppsättning av tavlor
 • upp- och nedtagning av saker i höga skåp
 • fästning av sladdar
 • uppsättning av brandvarnare.

Säkerhetsgenomgång

Vi kan göra en säkerhetsgenomgång av ditt hem. Då går vi bland annat igenom brandsäkerheten i ditt hem och risker för fall- och halkolyckor.

Behöver jag betala något?

Fixarservice och säkerhetsgenomgång är gratis. Det enda du behöver betala är eventuella materialkostnader.

Vill du beställa fixarservice, eller har du frågor?

Kontakta Fixarservice Telefon: 0510-77 18 18 Telefontid: Måndag till fredag kl. 8:00–12:00.