Vår värdegrund

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

På Social Välfärd är vi måna om vår värdegrund. Vårt gemensamma synsätt genomsyrar alla verksamheter. Värdegrunden kan liknas vid det ankare som ser till att innehållet i verksamheten består – även när det stormar.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en gemensam värdegrund för allt arbete inom Social Välfärd. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och sätter människan i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att ta eget ansvar för sin livssituation. Varje människas rätt att få ta detta ansvar inskränks bara av hänsynen till andras rätt och skydd.

Värdegrunden ska ge alla möjlighet att leva efter sin identitet och personlighet så att man upplever att man har ett värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande.

Vår värdegrund finns till för dig

 • Du ska känna dig trygg och nöjd med det stöd vi ger
 • Du ska ha ett avgörande inflytande över den hjälp du får
 • Du ska få en god vård och omsorg oberoende av var du bor
 • Du ska känna att det stöd och den vård du får tar hänsyn till hela din livssituation
 • Du ska ha tillgång till god information
 • Du ska få veta vart du vänder dig om du inte är nöjd med det stöd och den hjälp du får
 • Alla som är anhöriga ska känna att de får det stöd de behöver

Vi tror på inflytande och självbestämmande

 • Varje individ vill leva ett aktivt och oberoende liv
 • Äldre och deras anhöriga ska mötas med respekt och värdighet
 • Äldres livserfarenhet ska ses som en tillgång
 • Den enskildes och anhörigas situation är vår utgångspunkt
 • Anhörigas kunskaper om den enskilde ses som en tillgång och uppskattas
 • Informationen anpassas efter behov och förutsättningar att ta del av den
 • Behov och önskemål vid vård i livets slut uppmärksammas särskilt.
 • Du ska känna dig trygg och nöjd med det stöd vi ger
 • Du ska ha ett avgörande inflytande över den hjälp du får
 • Du ska få en god vård och omsorg oberoende av var du bor
 • Du ska känna att det stöd och den vård du får tar hänsyn till hela din livssituation
 • Du ska ha tillgång till god information
 • Du ska få veta vart du vänder dig om du inte är nöjd med det stöd och den hjälp du får
 • Alla som är anhöriga ska känna att de får det stöd de behöver