Volontärverksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Har du en vilja och ett engagemang att hjälpa andra till en meningsfullare vardag? Anmäl dig då som volontär i Lidköpings kommun!

Inom Kultur & Fritid samt Social Välfärd möjliggörs flera spännande, givande och roliga tillfällen att volontärarbeta.

Att vara volontär är en god gärning som ger mycket åt andra men även till dig som volontär. Att exempelvis hjälpa till vid ett event, i en skapande verkstad, som informatör, guide eller som promenadvän kan ge både dig och mottagaren en meningsfullhet i vardagen och en känsla av att vara sedd. Att ge en stund av sin egen tid för att hjälpa andra är en enkel men värdefull insats. För dig som är yngre ger volontärarbetet även en bra tyngd till ditt CV som visar på engagemang och arbetsglädje, ger dig en glimt av vad det kommande arbetslivet har att erbjuda och skapar bra kontakter och nätverk.

Vill du veta mer?

Kontakta volontärsamordnare Louise Gustafsson på telefon: 0510-77 11 14 eller mail: louise.gustafsson@lidkoping.se

Vad innebär det att vara volontär?

  • Frivilliga insatser utförs av fri vilja, är öppet för alla och är oavlönade.
  • Kan avslutas när så önskas.
  • En volontär ersätter aldrig befintlig personal utan verkar som ett komplement till befintligt arbete. Volontärarbete utgör ”guldkanten”.
  • Volontärarbete gagnar en tredje part utanför volontärens familj och vänkrets.
  • Volontärinsatser bygger på ett ömsesidigt givande och tagande emellan människor och det är viktigt att båda parter är överens om detta.
  • Som volontär är du försäkrad av Lidköpings kommun.
  • Som volontär får du ett intyg efter avslutade uppdrag hos oss. Detta kan användas vid framtida arbetssökande eller liknande. Du har också möjlighet till att få referenser att använda i samma syfte och du bygger upp ett nätverk.
  • Vid inskrivning som volontär kan det bli aktuellt att skriva på en tystnadsförsäkran. Inkluderar uppdraget arbete med barn och ungdomar under 18 år kan det krävas utdrag ur belastningsregistret.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan