Oro för barn

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du kan vända dig till Social Välfärd för att få hjälp och stöd. Du kan även ta kontakt med oss om du misstänker att ett barn far illa. Se nedan hur du gör för att anmäla till oss.

För att anmäla använder du blankett: SA Anmälan 14 kap SoL, och skicka den till Social Välfärd, Fiskaregatan 4C, 531 88 Lidköping. Vill du hellre prata med oss i telefonen så når du oss på 0510 77 19 28 eller via Kontaktcenter. Vår mottagningsgrupp är öppen mellan 08.30 – 16.00 på vardagar (stängt för lunch mellan 12-13). Faxnummer till socialtjänsten är: 0510-77 04 80.

Är du osäker på var du ska vända dig eller har allmänna frågor kan du alltid ringa till kommunens Kontaktcenter på 0510 77 00 00.

Kvällar, helger och nätter kan du ringa till:

Socialjouren

Telefon:

0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22

 Öppet:

Måndag till torsdag 17.00-23.00.

Fredag 16.00-01.00

Lördag 15.00-01.00

Söndag 15.00-23.00.

Vill du hjälpa till?

Det kan också finnas behov av en kontaktfamilj, familjehem eller behandlingshem. Vill du göra en insats själv?

Anmälan om att barn eller ungdom far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt till oss på Social Välfärd. Använd blanketten ovan.

Kontakta oss på mottagningstelefon 0510-77 19 28

Eller skriv till Social Välfärd, Fiskaregatan 4C, 531 88 Lidköping.

Vilka är skyldiga att göra en anmälan?

Enligt Socialtjänstlagen har vissa personer en skyldighet att anmäla om barn eller ungdom far illa. Det gäller personer som arbetar i offentliga eller privata verksamheter som berör barn och ungdom, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

 Vem kan bli aktuell för en utredning?

En utredning kan startas på två sätt. En enskild person eller en familj kan själva ansöka om hjälp från socialtjänsten. Det kan också vara någon annan än familjen, såsom polis, skola eller sjukvård, som gör en anmälan. Alla som kommer i kontakt med barn i sitt arbete har en skyldighet att göra en anmälan.

Vad är en utredning?

Vill du veta hur en utredning går till? www.kollpasoc.se eller Socialstyrelsen.se

Det finns fall då socialtjänstens oro för barnet är så stor att man måste agera utan föräldrarnas samtycke. Tvångslagstiftningen LVU, lagen om vård av unga, är då aktuell.

Förskoleverksamhet

Har du barn i förskola eller i pedagogisk omsorg kontaktar du Barnhälsovården (BVC) för medicinska frågor. Du kan också kontakta BVC om du vill komma i kontakt med en läkare eller psykolog. För frågor som rör barnets situation i förskoleverksamheten kontaktar du förskolechefen för din förskola eller din dagbarnvårdare. Varje verksamhet har också tillgång till en specialpedagog.

Här hittar du mer information om förskolor och dagbarnvårdare

Grundskola

Har du frågor som rör ditt barns skolgång kontaktar du rektor för din skola. Det kan vara frågor om barnets inlärningsmässiga- eller sociala situation. På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolsköterska, kurator och specialpedagog. Varje skola har också tillgång till en psykolog. Har du medicinska frågor kan du kontakta skolsköterskan direkt.
Här hittar du alla grundskolor

Personuppgifter och sekretess

Personuppgifter och dataskyddsförordningen

Läs om kommunens behandling av dina uppgifter

Sekretess

Socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att vi inte får uppge något om familjens förhållanden till utomstående.

Om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt till oss på Social Välfärd. Använd blanketten ovan.

Kontakta oss på mottagningstelefon 0510-77 19 28

Eller skriv till Social Välfärd, Fiskaregatan 4C, 531 88 Lidköping.

Vilka är skyldiga att göra en anmälan?

Enligt Socialtjänstlagen har vissa personer en skyldighet att anmäla om barn eller ungdom far illa. Det gäller personer som arbetar i offentliga eller privata verksamheter som berör barn och ungdom, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

 Vem kan bli aktuell för en utredning?

En utredning kan startas på två sätt. En enskild person eller en familj kan själva ansöka om hjälp från socialtjänsten. Det kan också vara någon annan än familjen, såsom polis, skola eller sjukvård, som gör en anmälan. Alla som kommer i kontakt med barn i sitt arbete har en skyldighet att göra en anmälan.

Vad är en utredning?

Vill du veta hur en utredning går till? www.kollpasoc.se eller Socialstyrelsen.se

Det finns fall då socialtjänstens oro för barnet är så stor att man måste agera utan föräldrarnas samtycke. Tvångslagstiftningen LVU, lagen om vård av unga, är då aktuell.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan