Familjehem/Kontaktfamilj/Extravuxen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kan du hjälpa till att ge ett barn en bättre chans? Vi söker just nu hem till ett flertal barn och behöver din hjälp – hör av dig till Kontaktcenter och be att få prata med oss eller maila till Marianne.karls@lidkoping.se.

Vad är ett familjehem ?

Att vara familjehem är att leva med andras barn. Ett familjehem är ett hem, som på uppdrag av socialtjänsten, tar emot barn i sin familj. Tanken är att familjehemmet ska ge barnet tid och engagemang för att barnet ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Som familjehem har ni en viktig roll i barnets vardag och livssituation. Ett barn eller en ungdom kan ha ett tillfälligt behov av ett nytt hem. Det kan också vara så att barnet behöver bo i familjehem under hela uppväxten.

Vi har också fortsatt behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn

Lidköpings kommun behöver fler familjehem där barn och ungdomar som lämnat värsta tänkbara scenario för att fly ensamma till ett främmande land kan hitta trygghet. Om du kan erbjuda ett tryggt och stabilt hem och om du har plats i både rum och hjärta för ett barn till, så är du välkommen att kontakta våra familjehemssekreterare.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till den egna familjen. Detta innebär oftast att barnet kommer till kontaktfamiljen en helg i månaden eller en eftermiddag i veckan.

Vad är en extravuxen?

En extravuxen är en flexiblare insatsform där du ska vara det stöd som behövs där och då. Självklart med begränsningar men med kortare framförhållning än som kontaktfamilj. Du blir en trygghet för ungdomen genom att vara tillgänglig i vardagen.  

Självtest

Banner familjehemsverige

Intresseanmälan

Intressefamiljehemsverige

Filmer från perspektivet som familjehem

Hör Louise och Anders berätta om hur de upplevt sin tid som familjehem.

 

För dig som vill bli familjehem

Vad krävs för att bli familjehem ?

Familjehemmen kan se olika ut, gifta, sammanboende, ensamstående med eller utan barn. Äldre och yngre. De kan vara från både Sverige och andra länder med olika kulturell bakgrund. Oftast har den/de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. Det viktiga är att barnet får en god omvårdnad, trygghet och stabil tillvaro, utrymme och tid. En annan viktig egenskap hos familjehem är att det finns tålamod, att de är bra på att samarbeta och verkar för att barnet har en god och regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj och sitt nätverk. Att kunna stödja barnet i skolarbetet är en annan viktig egenskap. Ett familjehem behöver kunna vara känslomässigt tillgänglig och ha ett reflekterande sinnelag.

Familjehemssekreterarna rekryterar och utreder blivande familjehem utifrån intresseanmälan. För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Socialtjänsten gör en utredning som inkluderar hembesök, intervjuer enligt Socialstyrelsens rekommendationer och registerkontroller. Familjehemmet får kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Alla familjehem genomgår en grundutbildning utarbetad av Socialstyrelsen där ni får bästa förutsättningar för att klara uppdraget. Familjehemmen får sedan kontinuerligt stöd och handledning. Ersättning utgår enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting.

För dig som vill bli kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till den egna familjen. Detta innebär oftast att barnet kommer till kontaktfamiljen en helg i månaden eller en eftermiddag i veckan. Det är en insats som beviljas efter ansökan från vårdnadshavarna. Oftast beror det på att föräldern är ensam vuxen och har ett obefintligt nätverk. Som kontaktfamilj ger din familj plats för ett barn i sitt hem. Att ge av sin tid och sitt engagemang är viktigare än att familjen ser ut på ett visst sätt.

 

Extravuxen

Extravuxen är en insats utformad efter barnen och ungdomarnas egna önskemål. Insatsen ska vara flexibel och matchas med vad barnet eller ungdomen har för behov i stunden.
Du ska kunna ställa upp på ganska kort varsel och vara det stöd eller den trygghet som behövs där och då. Självklart med begränsningar men med kortare framförhållning än en kontaktfamilj.

Undomar har nämligen själva framfört att det som kunde ha gjort skillnad i deras liv vore om de hade haft någon att ringa när behovet uppstod – inte nödvändigtvis på en avtalad tid ett antal dagar senare.

Medan vi hjälper familjen till en hållbar förändring hemma, kan du vara ett viktigt extra stöd för ungdomen.

Vi söker nu dig som har engagemang, tid och vilja att stötta en ungdom och finnas där när hen behöver. Som extravuxen får du utbildning, handledning och arvode i ditt uppdrag. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Vad krävs för att bli familjehem ?

Familjehemmen kan se olika ut, gifta, sammanboende, ensamstående med eller utan barn. Äldre och yngre. De kan vara från både Sverige och andra länder med olika kulturell bakgrund. Oftast har den/de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. Det viktiga är att barnet får en god omvårdnad, trygghet och stabil tillvaro, utrymme och tid. En annan viktig egenskap hos familjehem är att det finns tålamod, att de är bra på att samarbeta och verkar för att barnet har en god och regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj och sitt nätverk. Att kunna stödja barnet i skolarbetet är en annan viktig egenskap. Ett familjehem behöver kunna vara känslomässigt tillgänglig och ha ett reflekterande sinnelag.

Familjehemssekreterarna rekryterar och utreder blivande familjehem utifrån intresseanmälan. För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Socialtjänsten gör en utredning som inkluderar hembesök, intervjuer enligt Socialstyrelsens rekommendationer och registerkontroller. Familjehemmet får kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Alla familjehem genomgår en grundutbildning utarbetad av Socialstyrelsen där ni får bästa förutsättningar för att klara uppdraget. Familjehemmen får sedan kontinuerligt stöd och handledning. Ersättning utgår enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan