Familjehem/Kontaktfamilj

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kan du hjälpa till att ge ett barn en bättre chans? Vi söker just nu hem till ett flertal barn och behöver din hjälp – hör av dig till Kontaktcenter och be att få prata med oss eller maila till Marianne.karls@lidkoping.se

Familjehem

Vad är ett familjehem ?

Att vara familjehem är att leva med andras barn. Ett familjehem är ett hem, som på uppdrag av socialtjänsten, tar emot barn i sin familj. Tanken är att familjehemmet ska ge barnet tid och engagemang för att barnet ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Som familjehem har ni en viktig roll i barnets vardag och livssituation. Ett barn eller en ungdom kan ha ett tillfälligt behov av ett nytt hem. Det kan också vara så att barnet behöver bo i familjehem under hela uppväxten.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till den egna familjen. Detta innebär oftast att barnet kommer till kontaktfamiljen en helg i månaden eller en eftermiddag i veckan.

Självtest

Banner familjehemsverige

Intresseanmälan

Intressefamiljehemsverige

Filmer ur båda perspektiven

Hör Louise och Anders berätta om hur de upplevt sin tid som familjehem eller lyssna på när Stefan Löfven berättar om sin barndom.

För dig som vill bli familjehem

Vad krävs för att bli familjehem ?

Familjehemmen kan se olika ut, gifta, sammanboende, ensamstående med eller utan barn. Äldre och yngre. De kan vara från både Sverige och andra länder med olika kulturell bakgrund. Oftast har den/de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. Det viktiga är att barnet får en god omvårdnad, trygghet och stabil tillvaro, utrymme och tid. En annan viktig egenskap hos familjehem är att det finns tålamod, att de är bra på att samarbeta och verkar för att barnet har en god och regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj och sitt nätverk. Att kunna stödja barnet i skolarbetet är en annan viktig egenskap. Ett familjehem behöver kunna vara känslomässigt tillgänglig och ha ett reflekterande sinnelag.

Familjehemssekreterarna rekryterar och utreder blivande familjehem utifrån intresseanmälan. För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Socialtjänsten gör en utredning som inkluderar hembesök, intervjuer enligt Socialstyrelsens rekommendationer och registerkontroller. Familjehemmet får kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Alla familjehem genomgår en grundutbildning utarbetad av Socialstyrelsen där ni får bästa förutsättningar för att klara uppdraget. Familjehemmen får sedan kontinuerligt stöd och handledning. Ersättning utgår enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting.

För dig som vill bli kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till den egna familjen. Detta innebär oftast att barnet kommer till kontaktfamiljen en helg i månaden eller en eftermiddag i veckan. Det är en insats som beviljas efter ansökan från vårdnadshavarna. Oftast beror det på att föräldern är ensam vuxen och har ett obefintligt nätverk. Som kontaktfamilj ger din familj plats för ett barn i sitt hem. Att ge av sin tid och sitt engagemang är viktigare än att familjen ser ut på ett visst sätt.

 

Vad krävs för att bli familjehem ?

Familjehemmen kan se olika ut, gifta, sammanboende, ensamstående med eller utan barn. Äldre och yngre. De kan vara från både Sverige och andra länder med olika kulturell bakgrund. Oftast har den/de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. Det viktiga är att barnet får en god omvårdnad, trygghet och stabil tillvaro, utrymme och tid. En annan viktig egenskap hos familjehem är att det finns tålamod, att de är bra på att samarbeta och verkar för att barnet har en god och regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj och sitt nätverk. Att kunna stödja barnet i skolarbetet är en annan viktig egenskap. Ett familjehem behöver kunna vara känslomässigt tillgänglig och ha ett reflekterande sinnelag.

Familjehemssekreterarna rekryterar och utreder blivande familjehem utifrån intresseanmälan. För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Socialtjänsten gör en utredning som inkluderar hembesök, intervjuer enligt Socialstyrelsens rekommendationer och registerkontroller. Familjehemmet får kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Alla familjehem genomgår en grundutbildning utarbetad av Socialstyrelsen där ni får bästa förutsättningar för att klara uppdraget. Familjehemmen får sedan kontinuerligt stöd och handledning. Ersättning utgår enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan