Fastställa faderskap/föräldraskap

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Socialförvaltningen i kommunen är ansvariga för att fastställa faderskap och föräldraskap. För dig som är kvinna, och som inte är gift, kommer det information till socialförvaltningen om ditt barns födelse. Om ni bor tillsammans kommer Kontaktcenter kontakta er för att boka en tid. Om ni inte bor tillsammans kommer Familjerätten att kontakta er. Du kan också kontakta oss för att fastställa föräldra-/faderskapet innan barnet är fött. Detta gäller även två kvinnor som får barn tillsammans.

Vad innebär fastställande av faderskapet?

Du som är kvinna, och som inte är gift, får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta detta. Om det finns några frågetecken kring faderskapet gör man en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

Vad innebär fastställande av föräldraskapet?

Du som är kvinna och föder ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning anses som mamma. Den kvinna som samtyckt till en assisterad befruktning anses efter bekräftelse av föräldraskapet som barnets förälder.

Vårdnad

Föräldrarna får information om vad gemensam och ensam vårdnad innebär. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell. Om ni är ett gift heterosexuellt par behövs inget fastställande av faderskapet. Ni blir automatiskt föräldrar till barnet och får gemensam vårdnad.

Vill du boka tid för fastställande av föräldraskap eller faderskap?

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddet i Västra Götaland om hårdare restriktioner i vårt län till följd av den ökade smittspridning av covid -19 vi har just nu.
Därför kommer vi inte genomföra några faderskap för ofödda barn från den 29 oktober och till dess att Folkhälsomyndigheten ger andra rekommendationer. Vi fortsätter dock med faderskap för födda barn. Vi genomför dem på ett smittsäkert sätt genom att hålla avstånd med mera.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta