Nätverksmöte och SIP

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Nätverksmöten är till för att samla och samordna ditt sociala nätverk. Det kan vara yrkeshjälpare som till exempel socialsekreterare, kurator, läkare och skolpersonal men även personer från ditt privata liv. Fördelen med ett nätverksmöte är att alla som är med på mötet får möjlighet att höra samma sak samtidigt. Målet är att mötet ska ge en bra grund för realistiska mål och delmål.

Nätverksmöte

Mötet leds av en nätverksledare som är speciellt utbildad för detta. Du får hjälp att planera och bjuda in de personer som ska vara med på mötet. Nätverksledaren ser till att det blir en tydlig ansvarsfördelning av vem som gör vad och ordnar också med ett uppföljande möte för att vara säker på att det som blivit bestämt blir gjort.

Det finns två olika typer av möten:

  1. Nätverksmöte används för att samla alla runt en person som är i behov av samordning för att reda ut vem som gör vad. Syftet med mötet är att få en samsyn och göra tydligt vad olika verksamheter ansvarar för och vilka som är kontaktpersoner. Delad information och kunskap leder ofta till en ökad förståelse som i sin tur kan ge bra förutsättning för stöd och samarbete. Efter mötet skickar vi ut minnesanteckningar för att det ska vara tydligt vad vi bestämt. Du kan också få ett uppföljningsmöte om du vill. Vårdsamverkan – Västbus
  2. SIP som betyder samordnad individuell plan och används oftast när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. I mötet identifierar vi vilka insatser som behövs. Vi samordnar dem och gör en plan för att försäkra oss om att både du själv, din familj, och det professionella nätverket vet vilka insatser som pågår och vilka som planeras framöver. Det blir lättare att följa att behoven blir tillgodosedda och att alla vet vem som ska göra vad tills nästa möte. Planen skriver du eller din vårdnadshavare under och alla som varit med får med sig var sitt exemplar på plats. En uppföljning bokas alltid in för att säkerställa att det som blivit bestämt blir gjort. Om det finns behov av det så kan vi boka flera uppföljningar. SIP är lagstadgad via socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen.

Frågor och svar

Uppdrag psykisk hälsa – SIP

Kontakt sker via socialsekreterare på Social & Arbetsmarknad

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen