SIP – Samordnad individuell plan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

SIP betyder samordnad individuell plan och används oftast när du behöver insatser ifrån både hälsa- och sjukvård och socialtjänst.

Om du vill ha en SIP – ta kontakt med socialsekreterare eller din vårdkontakt.

Läs mer om vad SIP innebär på SKR:s hemsida eller på Uppdrag psykisk hälsa – SIP

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan