Vill du ha uppdrag som god man?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Överförmyndare Västra Skaraborg söker personer som kan ta uppdrag som gode män och förvaltare. Det viktigaste är att du kan möta människor i olika situationer. Det är också bra om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Vill du bli god man?

En god man fungerar som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Uppdraget brukar uppfattas som både intressant och givande.

Intresseanmälan god man

Härmed anmäler jag mitt intresse att – efter förfrågan i varje enskilt fall – åta mig uppdrag som god man enl. 11 kap 4§, föräldrabalken, eller förvaltare, 11 kap 7§, samma balk.Genom att skicka in detta formulär intygar jag härmed:

- Att jag inte har någon kriminell belastning
- Att jag inte förekommer i socialregistret
- Att jag inte har några betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten och att jag i övrigt har en ordnad ekonomi

Jag är medveten att det ingår i Överförmyndarens lämplighetsprövning att kontrollera de ovan upptagna frågorna och jag medger att de lämnade uppgifterna kontrollera hos Kronofogdemyndigheten, Socialnämnden och i Kriminalregistret.

* Fältet krävs

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss: overformyndaren@lidkoping.se eller telefonnummer: 0510-77 00 00

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen