Vill du jobba som god man?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Överförmyndaren i Lidköpings kommun söker personer som vill jobba som gode män. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor. Det är också bra om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Vill du bli god man?

En god man fungerar som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Uppdraget brukar uppfattas som både intressant och givande.

Vi söker också gode män för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan någon vuxen ska så snart som möjligt få en god man som kan företräda dem. Som god man ska du se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige. Du fungerar som en företrädare för barnet under en avgränsad tid, som förmyndare och vårdnadshavare. Det betyder att du ansvarar för barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden som verket prövar barnets ansökan om asyl. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet.

Intresseanmälan god man

Härmed anmäler jag mitt intresse att – efter förfrågan i varje enskilt fall – åta mig uppdrag som god man enl. 11 kap 4§, föräldrabalken, eller förvaltare, 11 kap 7§, samma balk.Genom att skicka in detta formulär intygar jag härmed:

- Att jag inte har någon kriminell belastning
- Att jag inte förekommer i socialregistret
- Att jag inte har några betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten och att jag i övrigt har en ordnad ekonomi

Jag är medveten att det ingår i Överförmyndarens lämplighetsprövning att kontrollera de ovan upptagna frågorna och jag medger att de lämnade uppgifterna kontrollera hos Kronofogdemyndigheten, Socialnämnden och i Kriminalregistret.

* Fältet krävs

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss: overformyndaren@lidkoping.se eller telefonnummer: 0510-77 00 00