Välkommen till Rådgivningscentrum

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi finns till för dig som bor i Lidköpings kommun och behöver stöd kring beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi finns också för dig som oroar dig över din aggressivitet, ilska eller är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Är du anhörig till någon med sådan problematik erbjuder vi stöd också till dig.

När du kommer till Rådgivningscentrum utforskar vi tillsammans med dig hur du kan förändra din livssituation på ett sätt som passar just dig.

Ring oss på nummer 0510-77 12 67.

Måndag och fredag 08.00-09.00 och onsdag 15.00-16.00.

Besöksadress: Rådgivningscentrum, Fiskaregatan 4 C, 531 88  LIDKÖPING vid Vänern (Vid Rörstrandsområdet)

Öppettider för drop in:

Drogtest och alkoholtest måndag och fredag 08.00 – 09.30. Alkoholtest och antabus på onsdagar klockan 15.00 – 16.00.

Så här kan vi hjälpa dig:

När man lever med missbruk, beroende eller våld i nära relationer kan man behöva stöd och hjälp för att hitta alternativa sätt att leva.

Rådgivningscentrums insatser är individanpassade. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att leva ett liv där du kan känna dig tillfreds.

På Rådgivningscentrum jobbar alkohol- och drogterapeut och socionomer. De evidensbaserade metoder vi arbetar utifrån är bl. a. tolvstegsprogram, samtal med kognitiv inriktning (KBT), motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (CRA).

Remiss till Rådgivningscentrum

Rådgivningscentrum erbjuder

 • Möjlighet till alkohol- och drogtester
 • Enskilda stöd- och behandlande samtal
 • Motivationsgrupp
 • Beroendebehandling i grupp med ett års eftervård
 • Haschavvänjningsprogram
 • Informationsprogram för ungdomar/föräldrar om alkohol och droger
 • Personstöd utifrån individuellt behov och planering
 • Anhöriggrupp
 • Enskilda samtal till anhöriga
 • Samtal utifrån våldsutsatthet
 • Samtal utifrån aggressivitet och/eller våldsutövande

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta