Rådgivningscentrum — vi hjälper dig välja rätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Är du beroende av alkohol eller droger och vill få hjälp och stöd att förändra din situation? Är du anhörig till någon som har beroendeproblematik och behöver stöd i att hantera det?

Samtal

Öppettider för drop in:

Drogtest och alkoholtest måndag och fredag 08:00 – 09:30.

Alkoholtest och antabus på onsdagar klockan 15:00 – 16:00.

På telefonnummer 0510-77 12 67 kan du ringa för att ställa generella frågor, boka tid eller avboka en tid med mera.

Telefontid: måndag och fredag klockan 08:00 – 09:00 och onsdag klockan 15:00 – 16:00.

Besöksadress:
Rådgivningscentrum, Fiskaregatan 4 C, 531 88  LIDKÖPING vid Vänern
(Vid Rörstrandsområdet)

När man lever i skuggan av ett missbruk kan man behöva stöd och hjälp för att hitta ett alternativt sätt att leva.

Rådgivningscentrums insatser är individanpassade. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att leva ett drogfritt eller nyktert liv där du kan känna dig tillfreds.

På Rådgivningscentrum jobbar alkohol- och drogterapeut och socionomer. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder såsom tolvstegsprogram, samtal med kognitiv inriktning (KBT), motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (CRA).

Är du spelberoende eller anhörig till spelberoende kan du läsa mer på Spelberoendegruppens hemsida.

Vill du testa dina alkoholvanor så kan du göra det på Alkoholprofilens hemsida.

Du kan också göra ett självtest kring droger och alkohol på Maria ungdoms hemsida.

Remiss till Rådgivningscentrum

Rådgivningscentrum erbjuder

 • Möjlighet till alkohol- och drogtester
 • Enskilda stöd- och behandlande samtal
 • Motivationsgrupp
 • Beroendebehandling i grupp med ett års eftervård
 • Haschavvänjningsprogram
 • Informationsprogram för ungdomar/föräldrar om alkohol och droger
 • Personstöd utifrån individuellt behov och planering
 • Anhöriggrupp
 • Enskilda samtal till anhöriga
 • Återfallsprevention
 • Stöd till dig som lever med eller utövar våld i nära relation

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta