Våld i nära relationer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi tar emot personer som lever i eller har levt med olika former av våld i sin relation.

När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att tala om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som hänt och hitta strategier för att förhindra att det händer igen. Den främsta uppgiften är att hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. Vi vänder oss till kvinnor, män och barn i alla typer av relationer.

Till dig som är eller har varit våldsutsatt

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation, där det förekommit någon form av våld. En relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer/har förekommit. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Vi vänder oss till dig som:

 • Känner dig otrygg hemma eller i din relation
 • Känner dig hotad
 • Har blivit slagen
 • Känner att du behöver redogöra för allt för din partner
 • Känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • Har blivit tvingad till sexuella handlingar

Man kan behöva:

 • Någon att prata med
 • Tillfälligt/skyddat boende
 • Stöd i att hitta nytt permanent boende
 • Någon som följer med till polisen eller andra myndigheter
 • Stöd i frågor som rör vårdnad eller umgänge med barn.
 • Ekonomiskt bistånd.
 • Stöd i en rättslig process

Är du över 20 år och vill ha kontakt med socialsekreterare till följd av våldsutsatthet kan du kontakta vuxenenheten. Om du har minderåriga barn kommer barn- och ungdomsenheten att kopplas in för att se över barnens behov. Om du är under 20 år ska du istället ha kontakt med Barn- och ungdomsenheten. Båda nås via kommunens kontaktcenter 0510-77 00 00.

Möjlighet finns även att få samtalsstöd hos kurator utan föregående kontakt med socialsekreterare, Det är då fråga om en kortare samtalsserie.

Till dig som lever med hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Begränsar din familj eller släkts regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Det kan också vara unga personer som tvingas gifta sig mot sin egen vilja med någon familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och håller bryta med dem.

Ovanstående information kommer från hedersfortryck.se. Om du vill komma i kontakt med socialtjänsten ringer du kommunens kontaktcenter på nummer 0510-77 00 00.

Om du har minderåriga barn kommer barn- och ungdomsenheten också vara delaktiga.

Till dig som utsätter eller har utsatt närstående för våld

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Känner du igen dig i något av följande:

 • Blir det bråk hemma?
 • Brukar du tappa kontrollen?
 • Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner?
 • Har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Har du tänkt på att barnen far illa?

Vi erbjuder:

 • Motivationssamtal och Stödjande samtal.
 • Rådgivning till att hitta rätt resurser i en svår situation.
 • Stöd i att komma i kontakt med Utväg Skaraborg för att delta i gruppverksamhet för personer som bär ansvar för våld.

Till barn och ungdomar som lever eller har levt med våld

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att deras förälder blir slagen. Ibland är barnen med när det händer och många barn försöker stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna. Det är vanligt att gå med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt fast de inte vill det. En del drömmer mardrömmar. Det är vanligt att man känner sig ensam och kanske skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna både av den som hotar och slår, och av den som utsätts för våldet och av alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre.

Vad är våld?

Våld är slag, sparkar, knuffar, biter, örfilar eller på andra sätt skada. Våld är också att bli hotad, kränkt, skrämd eller på andra sätt inte visa kärlek och omtanke. Våld kan även vara att inte få mat, tillräckligt med kläder, tand- och sjukvård då man behöver det. Våld är också alla former av sexuella handlingar mot barn.
I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Aldrig ditt fel!

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att t ex vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar och/eller slåss. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam vuxen berättar ofta att de till exempel har:

 • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
 • svårt att äta
 • svårt att koncentrera sig
 • ont i magen
 • ont i huvudet
 • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
 • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids. Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Kontaktnummer

Telefonnummer till kurator för våldsutsatta och för personer med aggressionsproblem, på Rådgivningscentrum är 0510-77 12 67.

Socialjourens nummer: 0500-49 74 21, 0500- 4974 22 (nås 17,00- 23,00 mån-tors, fredagar 16,00 – 01,00, lördagar 15,00 – 01,00 och söndag 15,00 – 23,00)

Utväg Skaraborg är en samverkan i arbetet mot våld i nära relationer. Utväg kan erbjuda individuella samtal och gruppverksamhet för personer som är utsatta för våld, utövare av våld och barn som upplevt våld. Telefontid 8.00-8.30 Telefonnummer: 0700- 85 25 06.

Kvinnohuset Tranan
Kontakt: Måndag-fredag 07.30-16.30. Telefon: 0500-41 86 68

Kvinnojouren Linnéan
Kontakt: Måndag – fredag 08.00 – 16.00. Telefon: 0510-219 00, kvinnojourenlinnean.se

Nummer till kvinnojourerna är: 0200-113333

Vi har också vår chatt öppen vardagar mellan 13-15, chatten hittar du på kvinnojourenlinnean.se

Kvinnofridslinjen
Kontakt: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Terrafem – information på flera språk
Kontakt: 020-52 10 10, jourtelefon
www.terrafem.org

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigade
Kontakt: www.rfsl.se

Bris – Barnens rätt i samhället
Kontakt: 116 111
www.bris.se

Polisen
114 14

I akuta lägen ring alltid 112

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation, där det förekommit någon form av våld. En relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer/har förekommit. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Vi vänder oss till dig som:

 • Känner dig otrygg hemma eller i din relation
 • Känner dig hotad
 • Har blivit slagen
 • Känner att du behöver redogöra för allt för din partner
 • Känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • Har blivit tvingad till sexuella handlingar

Man kan behöva:

 • Någon att prata med
 • Tillfälligt/skyddat boende
 • Stöd i att hitta nytt permanent boende
 • Någon som följer med till polisen eller andra myndigheter
 • Stöd i frågor som rör vårdnad eller umgänge med barn.
 • Ekonomiskt bistånd.
 • Stöd i en rättslig process

Är du över 20 år och vill ha kontakt med socialsekreterare till följd av våldsutsatthet kan du kontakta vuxenenheten. Om du har minderåriga barn kommer barn- och ungdomsenheten att kopplas in för att se över barnens behov. Om du är under 20 år ska du istället ha kontakt med Barn- och ungdomsenheten. Båda nås via kommunens kontaktcenter 0510-77 00 00.

Möjlighet finns även att få samtalsstöd hos kurator utan föregående kontakt med socialsekreterare, Det är då fråga om en kortare samtalsserie.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta