Kommunala badplatser

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköping finns tio kommunala badplatser med tillgång till offentlig toalett.

  • Läckö
  • Villabadet (Blå flagg)
  • Villa Giacomina
  • Framnäs campingbad
  • Sandbäcken
  • Filsbäcksbadet
  • Truvebadet (del av badet är officiellt nakenbad)
  • Järpås badsjö
  • Tådene – Arken
  • Svalnäsbadet (Blå flagg)

Två av våra badplatser har fått miljöutmärkelsen Blå flagg. Den beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Här kan du läsa mer om Blå Flagg.

Villabadet Blå Flagg

Blå Flagg

Villabadet är en av kommunens bad som blivit certifierad enligt Blå Flagg. Badet är en långsträckt grund sandstrand som är mycket populär.

Blå Flagg beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Här kan du läsa mer om Blå Flagg.

Till Villabadet tar du enkelt bussen från centrum. Det tar 5 minuter och du stiger av vid hållplats Skogshyddan.

I anslutning till badplatsen finns Lidköpings strandpromenad. Promenadvägen sträcker sig från centrum till Sjölunda. Den erbjuder möjlighet att få kontakt med sjön på flera sätt.
Stigar följer strandkanten, och en del når ned till små badstränder där du kan ta dig ett bad eller bara ha picknick på stranden.
Promenaden går via Blå Flagg stranden  Andra vägar går på träspänger i vassen med plattformar som ger utsikt mot Kinnekulle. Kinnekulle och Kinneviken kan också ses från stigar som klättrar upp mot berget vid Giacomina.
Promenaden erbjuder en variation av miljöer alltifrån strand, bad, öppen utsikt över Kinneviken till områden med hög biologisk mångfald där stigen kantas av vass och sjöstrandskog.
Den ovanliga Trastsångaren häckar i vassen och brun kärrhök och fiskgjuse är ibland på besök. I sjöstrandsnåren finns allt från hotade arter till mer vanliga och den utgör en viktig livsmiljö för fåglar, groddjur och växter.
I det stadsnära området mellan båtgården och campingen kan du upptäcka arter som exempelvis näktergal, rosenfink, vattenrall, svartvit flugsnappare, mindre hackspett, grönsångare, och sparvuggla.

StrandpromenadenStrandpromenaden 2

Här kan du se flera naturaktiviteter som finns inom kommunen:

Östra Sannorna, tätortsnära Naturreservat med vandringsled och fågeltorn

Östra Sannorna är ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picnic.

Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet.

Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Klibbalkärren är en miljö som gynnar ett flertal naturvårdsintressanta arter, som dock ofta kräver lite äldre skog än vad som finns i Östra Sannorna.

Östra Sannornas natur ska i stort lämnas till fri utveckling. I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett har observerats.

Naturreservat Hindens rev med vandringsled

Naturum med utställning, vandringsled, aktivitetsslinga.

Svalnäsbadet Blå Flagg

Blå Flagg

Här finner du flera naturaktiviter som finns i kommunen:

Svalnäsbadet eller ”Vänerns riviera” är en kilometer långgrund sandstrand med goda möjligheter till sol och bad.

Vid badplatsen finns parkeringsmöjligheter och man kan även åka taxi till fördelaktigt pris. Det finns omklädningsrum, toaletter, kiosk och soptunnor under sommarhalvåret.

Här möter Vänerhavet land och vid klart väder kan man se konturen av Dalsland på andra sidan Vänern.

Naturreservatet Hindens rev erbjuder en trevlig promenadstig på den långsträckta udden ut i Vänern.

Naturreservat Hindens rev med vandringsled

Naturvårdsområde Hindens udde-Svalnäs

Naturum med utställning, vandringsled, aktivitetsslinga

Östra Sannorna, tätortsnära Naturreservat med vandringsled och fågeltorn

Östra Sannorna är ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad.

Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picnic. Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet.

Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Klibbalkärren är en miljö som gynnar ett flertal naturvårdsintressanta arter, som dock ofta kräver lite äldre skog än vad som finns i Östra Sannorna.

Östra Sannornas natur ska i stort lämnas till fri utveckling. I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett observerats.

Svalnäs strandSvalnäs strand kväll

Hur är vattenkvaliteten?

Vid de kommunala baden kontrollerar kommunen badvattenkvaliteten under sommarsäsongen. Kontrollen innebär bland annat att prover tas för att bedöma bakteriehalten samt visuell kontroll av förekomst av alger, oljor med mera.

Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Vid otjänligt prov tas snarast ett omprov. Om tre på varandra följande prov visar sig vara otjänliga stängs badet och öppnas inte åter förrän man har utrett orsaken till vattnets förorening och vattenkvaliteten har förbättrats.

Vill du veta om en särskild badplats i Sverige har ett bra badvatten?

Titta då på Folkhälsomyndighetens hemsida ”Badplatsen”.

Får jag ta med hunden till stranden?

Under badsäsongen 1 maj till 15 september får man inte ta med hundar till offentliga kommunala badplatser.

Enligt allemansrätten har man rätt att vistas och bada med hund överallt där det inte är uttryckligen förbjudet. Varken markägare eller andra får hindra människor från att vistas och bada med hund. Däremot har man rätt att utestänga dem från bryggor.

Båtgården och Östra Sannorna (vid Svenska foder) är två exempel på platser där det är tillåtet att bada med hund.

En hundägare ska alltid ha hunden under kontroll och kopplad under den tid och på de platser det krävs. Även i vattnet måste hunden kunna hållas under uppsikt. Detta gäller ej ledarhund eller hund i offentlig tjänst.

Får jag tälta på stranden?

Camping får inte ske på offentlig plats motsvarande de offentliga kommunala strandbaden.

Tillgänglighet på kommunala badplatser

I Lidköpings kommun arbetar vi med att öka tillgängligheten på alla offentliga platser.

Villabadet (Blå Flagg)

Vid Villabadet är det relativt korta transportavstånd från parkeringen. Det är en sandstrand och det är långgrunt. Vid badet finns en ramp för att göra det lättare att ta sig ned i vattnet med rullstol.

Idag finns ingen tillgänglighetsanpassad toalett.

Svalnäsbadet (Blå Flagg)

Parkera på första parkeringen på vänster sida. Från parkeringen finns en grusad gångväg till toalett och bad. Det är en sandstrand och det är långgrunt. Ramp finns ner till vattnet.

Här finns en tillgänglighetsanpassad toalett.

Blå Flagg

Villabadet är en av kommunens bad som blivit certifierad enligt Blå Flagg. Badet är en långsträckt grund sandstrand som är mycket populär.

Blå Flagg beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Här kan du läsa mer om Blå Flagg.

Till Villabadet tar du enkelt bussen från centrum. Det tar 5 minuter och du stiger av vid hållplats Skogshyddan.

I anslutning till badplatsen finns Lidköpings strandpromenad. Promenadvägen sträcker sig från centrum till Sjölunda. Den erbjuder möjlighet att få kontakt med sjön på flera sätt.
Stigar följer strandkanten, och en del når ned till små badstränder där du kan ta dig ett bad eller bara ha picknick på stranden.
Promenaden går via Blå Flagg stranden  Andra vägar går på träspänger i vassen med plattformar som ger utsikt mot Kinnekulle. Kinnekulle och Kinneviken kan också ses från stigar som klättrar upp mot berget vid Giacomina.
Promenaden erbjuder en variation av miljöer alltifrån strand, bad, öppen utsikt över Kinneviken till områden med hög biologisk mångfald där stigen kantas av vass och sjöstrandskog.
Den ovanliga Trastsångaren häckar i vassen och brun kärrhök och fiskgjuse är ibland på besök. I sjöstrandsnåren finns allt från hotade arter till mer vanliga och den utgör en viktig livsmiljö för fåglar, groddjur och växter.
I det stadsnära området mellan båtgården och campingen kan du upptäcka arter som exempelvis näktergal, rosenfink, vattenrall, svartvit flugsnappare, mindre hackspett, grönsångare, och sparvuggla.

StrandpromenadenStrandpromenaden 2

Här kan du se flera naturaktiviteter som finns inom kommunen:

Östra Sannorna, tätortsnära Naturreservat med vandringsled och fågeltorn

Östra Sannorna är ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picnic.

Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet.

Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Klibbalkärren är en miljö som gynnar ett flertal naturvårdsintressanta arter, som dock ofta kräver lite äldre skog än vad som finns i Östra Sannorna.

Östra Sannornas natur ska i stort lämnas till fri utveckling. I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett har observerats.

Naturreservat Hindens rev med vandringsled

Naturum med utställning, vandringsled, aktivitetsslinga.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta (11)