Välkommen till dig som har fått uppdrag som förtroendevald

Några viktiga dokument för dig och blanketter du ska skicka in.

Här är några riktlinjer och rutiner vi vill lyfta fram i ett första steg:

Här är några dokument du ska fylla i och skicka till kansliet eller lämna in på kontaktcenter i stadshuset:

Här är några dokument som vi vill att du ska läsa:

Här får du en översikt över samtliga nämndsammanträdesdagar under året:

E-post till kommunfullmäktige och nämnderna

Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@lidkoping.se

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@lidkoping.se

Välfärdsnämnden
socialvalfard@lidkoping.se

Bildningsnämnden
bildning@lidkoping.se

Kulturnämnden
bildning@lidkoping.se

Fritids- och föreningsnämnden
bildning@lidkoping.se

Miljö- och byggnadsnämnden
samhalle@lidkoping.se

Revisorerna
revision@lidkoping.se

Servicenämnden
service@lidkoping.se

Valnämnden
valnamnden@lidkoping.se

Överförmyndarnämnden
socialvalfard@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se