Din sökning verksamheter gav 10 träffar

 • Fortsatt stabilt nöjd-kund-resultat i företagsmätning

  Fortsatt stabilt nöjd-kund-resultat i företagsmätning Vi får 75 av 100 i medelvärde i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, ett fortsatt högt resultat. Störst kliv uppåt finns inom området

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Fortsatt stabilt nöjd-kund-resultat i företagsmätning

 • Lidköping växer
  Västra hamnen - Orkidéparken

  Västra hamnen - Orkidéparken Kommunen utreder vad den före detta porslinsdeponin, även kallad orkidéparken, kan användas till i framtiden. Information om projektet Området har tidigare använts som deponi från porslinstillverkning. Nu pågår

  Lidköping växer / Projekt / Västra hamnen - Orkidéparken

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet Kommunen är som markägare involverad i utbyggnaden av Östra hamnen för anpassning till framtida sjöfart. Information om projektet Storleken på fartyg som används för Vänersjöfarten har vuxit över tid och en

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Utfyllnad

  Östra hamnen - Utfyllnad Kommunen skapar ny verksamhetsmark genom utfyllnad av östra hamnen. Information om projektet Projektet syftar till att skapa ny verksamhetsmark samt säkerställa och tillgängliggöra ett grönstråk längs med Vänerstranden.

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Utfyllnad

 • Lidköping växer
  Städet m fl - Västra hamnen

  Städet m fl - Västra hamnen Ny detaljplan ska möjliggöra andra typer av verksamheter i Rörstrandsområdet. Information om projektet Kommunen har tecknat planavtal med flertalet fastighetsägare

  Lidköping växer / Projekt / Städet m fl - Västra hamnen

 • Lidköping växer
  Sävare Skogstorp - Hovby

  syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt industriområde för ytkrävande verksamheter. Planeringsskede Kommunstyrelsen gav Sektor samhälle i uppdrag att påbörja ett planarbete

  Lidköping växer / Projekt / Sävare Skogstorp - Hovby

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  Hovby verksamhetsområde Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter. Information om projektet Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra annan verksamhet i det gamla stationshuset i Järpås. Information om projektet Trafikverket avser sälja Järpås före detta stationshus. Sektor samhälle tar nu fram

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  verksamheter. Målsättningen med området är att mindre verksamheter såsom kontor, lager och service kan etableras. Verksamheterna ska vara av den typ och storlek att de inte är störande för omgivande bostäder

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Vår vision, mål och värdegrund

  Vår vision, mål och värdegrund Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Om kommunen / Vår vision, mål och värdegrund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se