Anhörigstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Anhörigstöd

Som anhörig kan du få stöd av oss för att ta hand om den som står dig nära och som är långvarigt sjuk eller äldre. Du kan även få stöd för att hjälpa närstående med en funktionsnedsättning.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Anhörigstödet ges inte bara till dig som förälder eller make, maka eller sambo. Det kan också vara stöd mellan syskon, grannar och goda vänner. Du kan söka stödet även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommun, landsting, skola eller Försäkringskassan.

Anhörigcafé & Mötesplats

Välkommen till anhörigcaféet

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås. Observera att den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon annan mötesplats, se program nedan.

Öppettider: Onsdagar kl. 14–16.

Program för anhörigcafé våren 2017

Onsdag 11/1Vi spelar bingo i Gula Villan.
Onsdag 18/1Gula Villan
Onsdag 25/1Vi träffas på SeniorCenter och ser på film.
Onsdag 1/2Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 8/2Vi löser kluringar i Gula Villan.
Onsdag 15/2Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 22/2Vi träffas på Trulssons och fikar tillsammans.
Onsdag 1/3Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 8/3Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 15/3Vi ses i Gula Villan. Syn- och hörselinstruktör Susanne besöker oss.
Onsdag 22/3Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 29/3Vi träffas på SeniorCenter.
Onsdag 5/4Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 12/4Vi ses i Gula Villan. Sittgympa med Maria.
Onsdag 19/4Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 26/4Vi träffas på Solhaga Mötesplats.
Onsdag 3/5Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 10/5Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 17/5Vi ses i Gula Villan och spelar bingo.
Onsdag 24/5Inställt på grund av dagar på Piperska.
Onsdag 31/5Vi träffas på Drömstans Mötesplats.
Onsdag 7/6Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 14/6Vi ses i Gula Villan för tipspromenad i Stadsträdgården.
Onsdag 21/6Vi avslutar vårterminen på Skogshyddan.

Mötesplats

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Öppettider: Måndag till fredag kl. 8.30–17.
Telefon: 0510-77 12 88.

Avlösning i hemmet

Som anhörig kan du vid behov få avlösning i hemmet utan kostnad. Avlösningen är ett komplement till annan avlösning och/eller hemvård som behovsprövas av en biståndshandläggare.

Vem kan få avlösning?

Rätt till avlösning har du som vårdar och stödjer närstående i hemmet. Den du hjälper har ett långvarigt behov av vård, stöd och tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Du som anhörig och den du vårdar bör bo tillsammans.

Hur mycket hjälp kan jag få?

Du kan bli beviljad 10 timmar avlösning i månaden. Det ger dig tid till egna aktiviteter och möjlighet att samla energi.

Dagverksamhet

Dagverksamhet i Tolsjö

För personer med stort omvårdnadsbehov, och som vårdas av anhörig, finns en dagverksamhet i Tolsjö. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlösning till dig som anhörig och ge stimulans till den närstående. För att få vistas på dagverksamheten i Tolsjö behövs ett biståndsbeslut. En handläggare gör en bedömning av behoven hos den närstående och dig som anhörig. Handläggaren bestämmer även under vilken tid man har rätt till vistelsen.

Cura & Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Cura & Gluntens dagverksamhet

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Dagverksamhet med inriktning mot rehabilitering

På äldreboendet Bräddegården finns dagverksamhet för personer med särskilda behov. Syftet är att skapa möjligheter för den enskilde att bo kvar hemma så länge som möjligt. Dagverksamheten leds av arbetsterapeuter medan sjukgymnaster finns på plats för att handleda personalen.

Verksamhetens inriktning är att:

  • stödja den enskilde att klara aktiviteter i det dagliga livet
  • bryta isolering
  • avlasta anhöriga.

Korttidsvistelse/växelvård

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens Vårdcentrum. På Galeasen kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser
gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering. Korttidsvistelsen kan också vara en form av avlösning för dig som är anhörig.

Läs mer om Galeasen. 

Samtalsgrupper och stödsamtal

Samtalsgrupper som ger stöd

Vill du träffa andra närstående som befinner sig i en situation liknande din? Genom att delta i samtalsgrupper får du möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta stöd.

Stödsamtal för dig som anhörig

För dig som vårdar eller stöttar närstående med demenssjukdom finns möjlighet till enskilda stödsamtal med en demenssjuksköterska.

Kontakt

Vänd dig till Kathe Åhs, samordnare för anhörigstöd.
Telefon: 0510-77 17 30

Välkommen till anhörigcaféet

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås. Observera att den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon annan mötesplats, se program nedan.

Öppettider: Onsdagar kl. 14–16.

Program för anhörigcafé våren 2017

Onsdag 11/1Vi spelar bingo i Gula Villan.
Onsdag 18/1Gula Villan
Onsdag 25/1Vi träffas på SeniorCenter och ser på film.
Onsdag 1/2Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 8/2Vi löser kluringar i Gula Villan.
Onsdag 15/2Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 22/2Vi träffas på Trulssons och fikar tillsammans.
Onsdag 1/3Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 8/3Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 15/3Vi ses i Gula Villan. Syn- och hörselinstruktör Susanne besöker oss.
Onsdag 22/3Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 29/3Vi träffas på SeniorCenter.
Onsdag 5/4Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 12/4Vi ses i Gula Villan. Sittgympa med Maria.
Onsdag 19/4Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 26/4Vi träffas på Solhaga Mötesplats.
Onsdag 3/5Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 10/5Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 17/5Vi ses i Gula Villan och spelar bingo.
Onsdag 24/5Inställt på grund av dagar på Piperska.
Onsdag 31/5Vi träffas på Drömstans Mötesplats.
Onsdag 7/6Vi ses i Gula Villan.
Onsdag 14/6Vi ses i Gula Villan för tipspromenad i Stadsträdgården.
Onsdag 21/6Vi avslutar vårterminen på Skogshyddan.

Mötesplats

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Öppettider: Måndag till fredag kl. 8.30–17.
Telefon: 0510-77 12 88.