Anhörigstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Som anhörig kan du få stöd av oss för att ta hand om den som står dig nära och som är långvarigt sjuk eller äldre. Du kan även få stöd för att hjälpa närstående med en funktionsnedsättning.

MFR_0993

Anhörigstödet ges inte bara till dig som förälder eller make, maka eller sambo. Det kan också vara stöd mellan syskon, grannar och goda vänner. Du kan söka stödet även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommun, landsting, skola eller Försäkringskassan.

Anhörigcafé & Mötesplats

Välkommen till anhörigcaféet

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås. Observera att den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon annan mötesplats, se program nedan.

Öppettider: Onsdagar klockan 14–16.

Program för anhörigcafé hösten 2019

Onsdag 14/8SeniorCenter, musikcafé.
Onsdag 21/8Gula Villan.
Onsdag 28/8Vi träffas på Ingas café.
Onsdag 4/9Inställt.
Onsdag 11/9Gula Villan. Bingo.
Onsdag 18/9Gula Villan.
Onsdag 25/9Inställt p.g.a. dagar på Piperska.
Onsdag 2/10Gula Villan.
Onsdag 9/10Gula Villan, hjärngympa.
Onsdag 16/10Gula Villan.
Onsdag 23/10Gula Villan.
Onsdag 30/10Solhaga mötesplats.
Onsdag 6/11Gula Villan, Gustav Adolfsdagen.
Onsdag 13/11Gula Villan, vi firar smörgåstårtans dag.
Onsdag 20/11Gula Villan.
Onsdag 27/11SeniorCenter.
Onsdag 4/12Gula Villan, julbingo.
Onsdag 11/12Gula Villan, Lussefika, sista gången i år.

Mötesplats

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8:30–17.
Telefon: 0510-77 12 88.

Avlösning i hemmet

Som anhörig kan du vid behov få avlösning i hemmet utan kostnad. Avlösningen är ett komplement till annan avlösning och/eller hemvård som behovsprövas av en biståndshandläggare.

Vem kan få avlösning?

Rätt till avlösning har du som vårdar och stödjer närstående i hemmet. Den du hjälper har ett långvarigt behov av vård, stöd och tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Du som anhörig och den du vårdar bör bo tillsammans.

Hur mycket hjälp kan jag få?

Du kan bli beviljad 10 timmar avlösning i månaden. Det ger dig tid till egna aktiviteter och möjlighet att samla energi.

Dagverksamhet

Dagverksamhet på Ågården

För personer med stort omvårdnadsbehov, och som vårdas av anhörig, finns en dagverksamhet på Ågården. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlösning till dig som anhörig och ge stimulans till den närstående. För att få vistas på dagverksamheten på Ågården behövs ett biståndsbeslut. En handläggare gör en bedömning av behoven hos den närstående och dig som anhörig. Handläggaren bestämmer även under vilken tid man har rätt till vistelsen.

Cura & Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Cura & Gluntens dagverksamhet

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Dagverksamhet med inriktning mot rehabilitering

På äldreboendet Bräddegården finns dagverksamhet för personer med särskilda behov. Syftet är att skapa möjligheter för den enskilde att bo kvar hemma så länge som möjligt. Dagverksamheten leds av arbetsterapeuter medan sjukgymnaster finns på plats för att handleda personalen.

Verksamhetens inriktning är att:

  • stödja den enskilde att klara aktiviteter i det dagliga livet
  • bryta isolering
  • avlasta anhöriga.

Korttidsvistelse/växelvård

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens Vårdcentrum. På Galeasen kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser
gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering. Korttidsvistelsen kan också vara en form av avlösning för dig som är anhörig.

Läs mer om Galeasen. 

Samtalsgrupper och stödsamtal

Samtalsgrupper som ger stöd

Vill du träffa andra närstående som befinner sig i en situation liknande din? Genom att delta i samtalsgrupper får du möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta stöd.

Stödsamtal för dig som anhörig

För dig som vårdar eller stöttar närstående med demenssjukdom finns möjlighet till enskilda stödsamtal med en demenssjuksköterska.

Kontakt

Vänd dig till Kathe Åhs, samordnare för anhörigstöd.
Telefon: 0510-77 17 30

Välkommen till anhörigcaféet

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås. Observera att den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon annan mötesplats, se program nedan.

Öppettider: Onsdagar klockan 14–16.

Program för anhörigcafé hösten 2019

Onsdag 14/8SeniorCenter, musikcafé.
Onsdag 21/8Gula Villan.
Onsdag 28/8Vi träffas på Ingas café.
Onsdag 4/9Inställt.
Onsdag 11/9Gula Villan. Bingo.
Onsdag 18/9Gula Villan.
Onsdag 25/9Inställt p.g.a. dagar på Piperska.
Onsdag 2/10Gula Villan.
Onsdag 9/10Gula Villan, hjärngympa.
Onsdag 16/10Gula Villan.
Onsdag 23/10Gula Villan.
Onsdag 30/10Solhaga mötesplats.
Onsdag 6/11Gula Villan, Gustav Adolfsdagen.
Onsdag 13/11Gula Villan, vi firar smörgåstårtans dag.
Onsdag 20/11Gula Villan.
Onsdag 27/11SeniorCenter.
Onsdag 4/12Gula Villan, julbingo.
Onsdag 11/12Gula Villan, Lussefika, sista gången i år.

Mötesplats

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8:30–17.
Telefon: 0510-77 12 88.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen