Anhörigstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Som anhörig kan du få stöd av oss för att ta hand om den som står dig nära och som är långvarigt sjuk eller äldre. Du kan även få stöd för att hjälpa närstående med en funktionsnedsättning.

Anhörigstödet ges inte bara till dig som förälder eller make, maka eller sambo. Det kan också vara stöd mellan syskon, grannar och goda vänner. Du kan söka stödet även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommun, landsting, skola eller Försäkringskassan.

Anhörigcafé & Mötesplats

Välkommen till anhörigcaféet

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås. Observera att den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon annan mötesplats, se program nedan.

Öppettider: Onsdagar klockan 14–16.

Program för anhörigcafé våren 2020

Onsdag 8/1Gula Villan, första cafét för året
Onsdag 15/1Gula Villan
Onsdag 22/1Gula Villan
Onsdag 29/1SeniorCenter, musikcafé
Onsdag 5/2Gula Villan
Onsdag 12/2Gula Villan, bingo med trevliga vinster
Onsdag 19/2Gula Villan, knäckebrödets dag med provsmakning
Onsdag 26/2Solhaga mötesplats
Onsdag 4/3Gula Villan
Onsdag 11/3Gula Villan
Onsdag 18/3Gula Villan
Onsdag 25/3Trulssons café
Onsdag 1/4Gula Villan
Onsdag 8/4Gula Villan
Onsdag 15/4Gula Villan, Maria visar hur man enkelt kan ge sig själv egenmassage
Onsdag 22/4Gula Villan, bingo med goda vinster
Onsdag 29/4SeniorCenter
Onsdag 6/5Inställt p.g.a. dagar på Piperska
Onsdag 13/5Gula Villan, tunnbrödets dag med tunnbrödsrulle till kaffet
Onsdag 20/5Gula Villan
Onsdag 27/5Skogshyddan där njuter vi av våren
Onsdag 3/6Gula Villan
Onsdag 10/6Gula Villan
Onsdag 17/6Gula Villan, sommaravslutning med tårta

Mötesplats

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8:30–17.
Telefon: 0510-77 12 88.

Avlösning i hemmet

Som anhörig kan du vid behov få avlösning i hemmet utan kostnad. Avlösningen är ett komplement till annan avlösning och/eller hemvård som behovsprövas av en biståndshandläggare.

Vem kan få avlösning?

Rätt till avlösning har du som vårdar och stödjer närstående i hemmet. Den du hjälper har ett långvarigt behov av vård, stöd och tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Du som anhörig och den du vårdar bör bo tillsammans.

Hur mycket hjälp kan jag få?

Du kan bli beviljad 10 timmar avlösning i månaden. Det ger dig tid till egna aktiviteter och möjlighet att samla energi.

Dagverksamhet

Dagverksamhet på Ågården

För personer med stort omvårdnadsbehov, och som vårdas av anhörig, finns en dagverksamhet på Ågården. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlösning till dig som anhörig och ge stimulans till den närstående. För att få vistas på dagverksamheten på Ågården behövs ett biståndsbeslut. En handläggare gör en bedömning av behoven hos den närstående och dig som anhörig. Handläggaren bestämmer även under vilken tid man har rätt till vistelsen.

Cura & Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Cura & Gluntens dagverksamhet

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Dagverksamhet med inriktning mot rehabilitering

På äldreboendet Bräddegården finns dagverksamhet för personer med särskilda behov. Syftet är att skapa möjligheter för den enskilde att bo kvar hemma så länge som möjligt. Dagverksamheten leds av arbetsterapeuter medan sjukgymnaster finns på plats för att handleda personalen.

Verksamhetens inriktning är att:

  • stödja den enskilde att klara aktiviteter i det dagliga livet
  • bryta isolering
  • avlasta anhöriga.

Korttidsvistelse/växelvård

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens Vårdcentrum. På Galeasen kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser
gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering. Korttidsvistelsen kan också vara en form av avlösning för dig som är anhörig.

Läs mer om Galeasen. 

Samtalsgrupper och stödsamtal

Samtalsgrupper som ger stöd

Vill du träffa andra närstående som befinner sig i en situation liknande din? Genom att delta i samtalsgrupper får du möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta stöd.

Stödsamtal för dig som anhörig

För dig som vårdar eller stöttar närstående med demenssjukdom finns möjlighet till enskilda stödsamtal med en demenssjuksköterska.

Kontakt

Vänd dig till Kathe Åhs, samordnare för anhörigstöd.
Telefon: 0510-77 17 30

Välkommen till anhörigcaféet

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås. Observera att den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon annan mötesplats, se program nedan.

Öppettider: Onsdagar klockan 14–16.

Program för anhörigcafé våren 2020

Onsdag 8/1Gula Villan, första cafét för året
Onsdag 15/1Gula Villan
Onsdag 22/1Gula Villan
Onsdag 29/1SeniorCenter, musikcafé
Onsdag 5/2Gula Villan
Onsdag 12/2Gula Villan, bingo med trevliga vinster
Onsdag 19/2Gula Villan, knäckebrödets dag med provsmakning
Onsdag 26/2Solhaga mötesplats
Onsdag 4/3Gula Villan
Onsdag 11/3Gula Villan
Onsdag 18/3Gula Villan
Onsdag 25/3Trulssons café
Onsdag 1/4Gula Villan
Onsdag 8/4Gula Villan
Onsdag 15/4Gula Villan, Maria visar hur man enkelt kan ge sig själv egenmassage
Onsdag 22/4Gula Villan, bingo med goda vinster
Onsdag 29/4SeniorCenter
Onsdag 6/5Inställt p.g.a. dagar på Piperska
Onsdag 13/5Gula Villan, tunnbrödets dag med tunnbrödsrulle till kaffet
Onsdag 20/5Gula Villan
Onsdag 27/5Skogshyddan där njuter vi av våren
Onsdag 3/6Gula Villan
Onsdag 10/6Gula Villan
Onsdag 17/6Gula Villan, sommaravslutning med tårta

Mötesplats

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8:30–17.
Telefon: 0510-77 12 88.