Planerat

Fällning av träd som utgör en säkerhetsrisk

Den 21 mars börjar vi ta ner träd längs gång- och cykelbanan bakom Jubels och Lidl.

De flesta träden har långt gångna svampangrepp och är därmed en säkerhetsrisk för alla som använder gång- och cykelbanan eller bor i närheten.  Arbetet beräknas vara klart under slutet av vecka 14.

Uppdaterad:

Publicerad: