Planerat

Trädsäkring utmed Kinnekullebanan

Trafikverket kommer att under våren 2024 att påbörja avverkning och utföra beskärning av träd som utgör risk för järnvägen inom Lidköping kommun. Åtgärderna kommer utföras genom stadskärnan, från Kolonilottsområdet till kommunens skogsfastigheter i Filsbäck/Truve.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken, vilket drabbar både resenärer och godstransportörer. Nu är det dags för Trafikverket att avverka och beskära träden längs med järnvägen i Lidköping kommun. Arbetet med körning av maskiner under röjning och avverkning kan medföra störande buller. Trafikverket kommer ej att avverka eller beskära träd med fågelbo under häckningsperioden.

Uppdaterad:

Publicerad: